In overleg met bewoners, bedrijven en zorginstellingen in de wijk is een wensenlijst voor de herinrichting van het gebied tot stand gekomen. Samen met de kaders en richtlijnen vanuit de gemeente heeft Tauw deze in nauwe samenwerking met Van Gelder uitgewerkt tot een ruimtelijk ontwerp waarop een groot deel van de EMVI-score te behalen viel. De ideevorming, het concept en de totstandkoming van het ontwerp zijn verbeeld op een poster (A0-formaat) en aangevuld met een 3D-visualisatie van de toekomstige situatie.

Door het behoud van bestaande waarden als uitgangspunt te nemen en door slim om te gaan met andere bestaande elementen is de robuuste groenstructuur in tact gebleven en wordt hittestress gereduceerd. De rijbaan en de fundering ervan, heeft plaats gemaakt voor een wadi zodat de bestaande bomen hier minimale hinder van ondervinden. Hierdoor kan hemelwater worden vastgehouden en ter plaatse infiltreren. Door middel van het ontwikkelingsprincipe van een ‘tiny forest’ wordt er onder de bomen een struiklaag gevormd met potentieel natuurlijke vegetatie. Zo wordt naast het creëren van een fraai beeld tevens een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Deze ingrepen samen zorgen voor een klimaatrobuuste nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Lars Schothuis
T: +31 30 28 24 84 7
E:Lars.schothuis@tauw.com
LinkedIn