Hittestresskaart Deventer

Langdurige hitte heeft invloed op het gebruik van de openbare ruimte en de leefbaarheid van het stedelijk gebied. Hitte in een stad blijft hangen en zorgt ervoor dat het tijdens de nacht niet of nauwelijks afkoelt. Deze nachtelijke hitte heeft ‘oversterfte’ binnen kwetsbare groepen (met name ouderen en zuigenlingen) als gevolg. Andere gevolgen van hitte zijn:

  • Verhoogd energieverbruik: ’s zomers meer koelen
  • Afname luchtkwaliteit bij toenemen temperatuur
  • Opwarming bodem en leidingwater in stedelijk gebied
  • Veranderingen in biodiversiteit en ecosystemen
  • Afname thermisch comfort in buitenruimten en binnenhuis 

De gemeente Deventer wil het belang van groen en in het bijzonder bomen tonen om te voorkomen dat ze sneuvelen in herinrichtingsplannen en bij ziekte/sterfte niet meer terug komen. Voor Deventer hebben we daarom voor de Brink - het bekende stadshart van Deventer met vele commerciële functies – onderzocht wat het effect is van de Brink met en zonder bomen op hittestress. Met de nieuwe hittestresskaart in GIS kunnen we nu functies (bomen, water, groen, etc) aan en uit zetten en zo het effect op hittestress inzichtelijk maken. Hiermee kan de discussie over de ruimtelijke inrichting in combinatie met bestaande functies en kwetsbare groepen (ouderen) beter gevoerd worden.

Inzicht met een hittestresskaart:
Een hittestresskaart laat zien wat de opwarming in het bebouwde gebied (stad/dorp) bedraagt rond 15:00 uur tijdens een (fictieve) hittegolf
  • De weergegeven kleuren geven het temperatuurverschil met het buitengebied rondom het bebouwde gebied  
Op bovenstaande kaartjes is te zien dat het plein veel koeler en aangenamer is om te verblijven. Onder de bomen is de gevoelstemperatuur circa 7 graden lager. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.