In situ chemische oxidatie - Industriële locatie

Op een bedrijventerrein van een non-ferro bedrijf ontstond door ontvettingswerkzaamheden in de jaren ‘80 een verontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in grond en grondwater. Het bedrijf wilde de bron van de verontreiniging saneren.

Tauw stelde hiertoe een saneringsplan op en deed het voorstel om, gezien de opkomst van in situ chemische oxidatie technieken (ISCO), een proefsanering uit te voeren met ISCO op basis van Fenton's reagens.

In samenspraak met de opdrachtgever stelde Tauw vervolgens het programma van eisen op en besteedde de proefsanering aan bij een gespecialiseerde aannemer. Tauw verzorgde ook de begeleiding van de proefsanering.

In een geselecteerd deel van het brongebied is, in een periode van drie maanden in twee afzonderlijke injectieronden van elk tien werkdagen, het mengsel van katalysator en waterstofperoxide geïnjecteerd. Tussen beide injectieperioden zat een rustperiode van circa zes weken. Fenton's reagens is een snelle en aselectieve oxidant. Daarom is er tijdens de uitvoering veel zorg besteed aan de veiligheid op de locatie. Een bodemluchtextractiesysteem zorgde ervoor dat er geen vrijkomende gassen in de omliggende bedrijfshallen terecht kwamen.

Na de tweede injectieronde met Fenton's reagens waren de concentraties gechloreerde koolwaterstoffen teruggebracht onder de terugsaneerwaarden en is de actieve fase van de sanering beëindigd. Gedurende een periode van zes maanden is de effectiviteit van de sanering beoordeeld. Ondanks de gewenste concentratiereductie is niet gekozen voor een full-scale sanering met Fenton's reagens. Tijdens de uitvoering bleek dat de bodem en het grondwater slechts met veel inspanning geschikt konden worden gemaakt voor de Fenton's reactie.

Een full-scale uitvoering van de techniek zou niet kosteneffectief zijn. Op basis van de resultaten van de proefsanering is uiteindelijk gekozen voor een andere bronsaneringsmethode, maar wel op basis van chemische oxidatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.