Klimaatscan ’s-Hertogenbosch: schadekosten versus investeringskosten bij extreme neerslag

Gemeente ’s-Hertogenbosch is een waterrijke gemeente, zonder echte wateroverlastproblematiek. Toch wil de gemeente voorbereid zijn op de toekomstige klimaatontwikkelingen. Daarom heeft zij Tauw ingeschakeld om een klimaatscan te laten uitvoeren.

Deze klimaatscan gaat in op een teveel aan extreme neerslag. Als hulpmiddel hierbij is de WaterOverlastLandschapsKaart (WOLK) gebruikt. Met behulp van de WOLK zijn in samenspraak met de gemeente twintig wateroverlastgevoelige locaties vastgesteld. Per locatie is een factsheet opgesteld met daarin de meest relevante informatie, waaronder de inrichting van het openbaar gebied ter plaatse en de voorgestelde maatregelen.

Maatregelen treffen of schade vergoeden?

Uniek aan dit project is dat, naast de investeringskosten van de voorgestelde maatregelen, ook de schadekosten inzichtelijk zijn gemaakt. Deze schadekosten zijn gebaseerd op het aantal panden, verdeeld in verschillende categorieën (woning, winkels, horeca, parkeergarage, particuliere garage of kantoren), per overlastlocatie. De zes categorieën hebben elk een eenheidsprijs voor schade gekregen. In 85% van de gevallen bleek dat het nemen van maatregelen aanzienlijk goedkoper is dan het uitbetalen van schadevergoedingen. In totaal blijkt dat de kosten voor de uitbetaling van schades een factor 6 hoger zijn dan de kosten voor het nemen van maatregelen.
Met dit inzicht kan de politiek een goede afweging maken of een investering in maatregel nodig is of dat wateroverlast in extreme omstandigheden maatschappelijk acceptabel is. Uit deze scan blijkt opnieuw de meerwaarde die de WOLK een gemeente kan bieden om op een efficiënte wijze inzicht te krijgen in het globale effect van extreme neerslag op de openbare ruimte.

Openbaring

Gerard van Broekhoven van de gemeente ’s-Hertogenbosch is nauw betrokken geweest bij deze klimaatscan. ‘We zijn vertrokken vanuit een nul-situatie. Allereerst hebben we een oriënterend gesprek gehad. Na een eerste uitdraai van de WOLK zijn we eens buiten gaan kijken in het proefgebied. Dit was een openbaring: 90% van de berekende waarden bleken te kloppen. Dus nog een keer aanpassen. Zo verliep eigenlijk het hele proces. Strak overleg, buiten kijken, aanpassen en afronden. Een zeer efficiënte manier van werken waarbij een goede gebiedskennis onontbeerlijk is.’

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.