Klimaatstrategie: Interactieve werksessie klimaatplatform Cool Brabant

Tauw is een actieve speler op het vlak van klimaatadaptatie en betrokken bij ontwikkeling van klimaattools en kennisdeling rondom het klimaatbestendig maken van gemeenten.

Zo werkt Tauw voor de stichting Kennis voor Klimaat binnen het Valorius subsidieprogramma (looptijd heel 2014) aan:

  • de ontwikkeling van een hitte- en droogtestressmodel
  • een afwegingstool die snel de kosten en baten van klimaatverandering in kaart brengt
  • meer inzicht in de toepassing van drijvend bouwen

Voor het hitte- en droogtestressmodel doen 4 Brabantse gemeenten (Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch) mee als betalend eindgebruiker. De provincie Noord-Brabant is eindgebruiker. Elk hebben zij een andere insteek (bv focus op hittestress, respectievelijk droogtestress, een pilotgebied of inzet van integrale werksessies en bewustwording).

Nadrukkelijk onderdeel van het Valoriusprogramma is kennisdeling. In het kader daarvan heeft Tauw voor de provincie Noord-Brabant een sessie georganiseerd voor het klimaatplatform “CoolBrabant”. De laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie zijn hier gepresenteerd en de Brabantse Waterschappen en gemeenten hebben hier onderling ervaringen uitgewisseld over hoe zij (willen gaan) werken aan klimaatbestendigheid en wat zij hiervoor nodig hebben.
Op dit moment wordt samen met de afdeling Water van de provincie Noord-Brabant verkend hoe we dit samen verder kunnen ontwikkelen tot een actieve Community of Practice die regelmatig bij elkaar komt. Het idee is dat via dit initiatief onderling kennis en ervaringen wordt gedeeld en concreet samengewerkt wordt aan zaken als GroenBlauwe deals.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.