Logistiek Plan Slibbuffering Aandeelhouders SNB bij Uitvalscenario’s

Projectgegevens:

Periode: Maart 2020 - Mei 2020

Opdrachtgever: SNB

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Berend Reitsma
  • Heleen Niele

Opdrachtomschrijving

Het doel van dit project was om voor SNB (Slibverwerking Noord-Brabant) vast te stellen hoeveel slib bij de aandeelhouders op de rwzi’s bij calamiteiten kan worden gebufferd. Daarnaast is gekeken naar welke aanvullende logistieke maatregelen er op de korte termijn kunnen en/of moeten worden genomen om op uitvalscenario’s (SNB lijn uit bedrijf, uitval transport, storing grote TDH) te anticiperen.

Samenwerking tijdens het project

Er is regelmatig overlegd met SNB en de vijf aandeelhouders, de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen en Vechtstromen.

"Bedankt voor het rapport. Het is voor mij een goed leesbaar stuk geworden. Mijn compliment daarvoor."


Resultaat van het project

Er is in beeld gebracht, hoeveel slib door de aandeelhouders kan worden gebufferd en wat daarmee de logistieke kansen voor calamiteiten zijn uitgaande van een viertal uitvalscenario’s. Gemiddeld kan er 21 dagen worden gebufferd. Uitval van twee verbrandingslijnen en belemmerd transport levert per direct een probleem. Uitval van 1 lijn of storing van een grote TDH geeft 2 weken tot een maand aan buffer mogelijkheden.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.