Luchtkwaliteitonderzoek GMB, Zutphen

GMB slibverwerking in Zutphen heeft een deel van de voormalige stortplaats 'Fort de Pol' verworven om zijn activiteiten uit te breiden. GMB is gelegen op het industrieterrein de Mars, dat de gemeente wil ontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein.

Tauw heeft GMB in eerste instantie geholpen bij het verwerven van het terrein en het in kaart brengen van risico's op milieu- en ruimtevlak. Vervolgens stelde Tauw voor de bouw van de vergistinginstallatie een planMER op, inclusief onderzoeken op gebied van geluid, luchtkwaliteit en natuur.

Het luchtkwaliteitonderzoek behelsde het in kaart brengen van het effect van de uitbreiding op de luchtkwaliteit. Hiervoor zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model en CAR II. Voor het MER is de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en het effect van de wijzigingen in kaart gebracht voor meerdere jaren, inclusief de bijdrage van het autonome verkeer en de achtergrondconcentraties

Lees meer over onze luchtmetingen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.