Milieurisicoanalyse GDF SUEZ Energie NL

GDF SUEZ Energie NL (GDF SUEZ) produceert elektriciteit door middel van een gasgestookte Eemscentrale, nabij de Eemshaven.

In het kader van de vergunningaanvraag voor de Waterwet hebben wij, Tauw, een milieurisicoanalyse (MRA) voor GDF SUEZ uitgevoerd. In een MRA wordt het risico van een onvoorziene lozing richting het oppervlaktewater en een zuiveringstechnisch werk beoordeeld. Gezien de waardevolle estuariene natuur van de Eems hechten zowel GDF Suez als Rijkswaterstaat die als bevoegd gezag optreedt veel waarde aan het zo goed mogelijk beheersen van deze risico’s.

Wij hebben de risico’s van een onvoorziene lozing richting het oppervlakte in de eerste plaats kwalitatief beschouwd. Door goed de afstromingsroutes in kaart te brengen met de geïmplementeerde  veiligheidsvoorzieningen hebben wij kwalitatief een beschouwing gemaakt van de mogelijk risicovolle installaties. Het restrisico van deze ‘aangewezen installaties’ hebben wij vervolgens kwantitatief bepaald met behulp van het erkende Proteus rekenmodel.
Naar aanleiding van de uitgevoerde MRA heeft  GDF SUEZ een aantal extra maatregelen getroffen, waaronder het aanbrengen van een oliekering in een bergbezingbassin. Tijdens het aanbrengen van deze maatregel heeft de opdrachtgever Bart van Keulen (GDF SUEZ) meteen een aantal leerpunten: ‘Bij het verlagen van het waterpeil in het bergbezinkbassin voor de montage van de oliekering kwamen we erachter dat het peil van het schoonwatervijver ook zakte. Dit zijn we meteen aan het oppakken, want zo kunnen we voorkomen dat duur demiwater wegstroomt naar het te lozen water. Door het plaatsen van de oliekering verminderen we niet alleen risico’s, het bespaart ons ook geld!’

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.