N470 geeft energie

Tauw is echt in een gezamenlijk proces met de provincie gestapt, van waaruit wordt gebouwd aan één van de eerste CO2-neutrale wegen van Nederland.” Sander van Vliet, projectleider N470, provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland grijpt het groot onderhoud van de N470 aan om te experimenteren met innovatieve oplossingen voor energiebesparing en -opwekking. De N470 ligt tussen Zoetermeer en Delft en vormt een belangrijke schakel tussen de A4, A13 en de A12. Het project heeft de naam ‘De N470 geeft energie’. Tauw stelt een geïntegreerd contract op en begeleidt de aanbesteding.

De N470 is een provinciale weg tussen Delft en Zoetermeer van 17 kilometer lang. De provincie heft als doelstelling om al haar wegen CO2-neutraal te maken. De N470 is één van de eerste wegen waar dit gaat gebeuren: een proeftuin waar oplossingen worden bedacht en ontwikkeld op maatschappelijke terreinen als klimaatverandering en energieschaarste.

Energietransitie

De provincie Zuid-Holland zet de stap naar energietransitie en duurzame grond-, weg- en waterbouw, met de wil om het samen op te pakken. Een mooi partnerschap, waarbij we voor de uitwerking van de innovatieve ideeën ook samenwerken met kennisinstituten en bedrijven in de omgeving.

Dit partnerschap willen wij ook met de marktpartijen creëren. Daarom besteden we dit project aan via een concurrentiegerichte dialoog. De dialoog biedt ruimte voor opdrachtgever en marktpartij om vertrouwelijk te spreken over wenselijkheid en haalbaarheid van oplossingen. Daarmee dagen wij de marktpartijen uit om samen de doelstellingen van de energietransitie te bereiken.

Bijzonder karakter

Sander van Vliet, projectleider N470 van de provincie Zuid-Holland, licht het bijzondere karakter van het project toe: “De ‘N470 geeft energie’ is voor de provincie op verschillende manieren een bijzonder project. De provincie heeft als doelstelling om uiteindelijk al haar wegen CO2-neutraal te maken. De N470 is één van de wegen die CO2-neutraal onderhouden en beheerd gaat worden. Dat vraagt zowel van Tauw als van de provincie een heel andere instelling. Je bouwt samen een proeftuin, die moet voldoen aan alle veiligheids- en beschikbaarheidseisen. Dan is het goed om te zien dat in het team alle kwaliteiten zijn geborgd en mensen elkaar aanvullen.”

 

Bekijk hier het filmpje met Tauwer Hans van Kooten over het energie leverende, innovatieve geluidsscherm. Een mooi voorbeeld van energietransitie in de infra en bevordering van innovatie!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.