Nieuwe omgevingsvergunning milieu voor de milieustraat van de gemeente Kollumerland c.a.

De gemeente Kollumerland c.a. ligt in het noorden van het land in de provincie Fryslân. Tauw werkt al meerdere jaren samen met de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om bodemonderzoeken.

Op een gegeven moment sloot de vigerende Wet Milieubeheer-vergunning (tegenwoordig de omgevingsvergunning milieu) van de gemeentelijke milieustraat niet meer aan op de activiteiten die plaatsvonden binnen de inrichtingsgrenzen. De gemeente heeft daarop Tauw benaderd voor ondersteuning bij het opstellen en aanvragen van een geheel nieuwe omgevingsvergunning milieu (een zogenoemde revisievergunning). Deze vergunning bevat alle bestaande en nieuwe activiteiten die plaatsvinden binnen de milieustraat.

Om tot een ontvankelijke aanvraag te komen heeft Tauw intensief samengewerkt en regelmatig overlegd met de gemeente Kollumerland c.a. en het bevoegd gezag van de provincie Fryslân. Daarnaast heeft Tauw enkele deelonderzoeken uitgevoerd:

  • akoestisch onderzoek;
  • luchtkwaliteitsonderzoek;
  • bodemonderzoek.

Uiteindelijk hebben onze inspanningen in het najaar van 2013 geresulteerd in een nieuwe vergunning voor de milieustraat van de gemeente Kollumerland c.a.. De gemeente kan daarmee voor de komende tijd weer vooruit!