Omgevingsvergunning en natuuronderzoek bio-energiecentrale Eneco in Delfzijl

Eneco is een duurzaam energiebedrijf en behoort tot de schoonste energiebedrijven van Europa.

Met de ambitie ‘duurzame energie voor iedereen’ produceert het bedrijf een steeds groter deel van de elektriciteit voor haar klanten met windturbines, zonne-installaties en biomassa. De bouw van een grote bio-energiecentrale in Delfzijl ‘Eneco Bio Golden Raand’ past in deze strategie. Deze centrale zal halverwege 2013 voldoende duurzame energie leveren voor zo’n 120.000 huishoudens.

Tauw heeft verschillende ondersteunende onderzoeken gedaan. Zo heeft Tauw onder andere het geluidonderzoek, het luchtkwaliteitonderzoek en het onderzoek naar koelwaterlozing gedaan voor de aanvraag van de benodigde Omgevingsvergunning voor de aanleg van de centrale.

Daarnaast hebben we ook het natuuronderzoek uitgevoerd. Dicht bij de locatie van de beoogde centrale ligt namelijk het streng beschermde natuurgebied De Waddenzee. We brachten de mogelijke effecten van de centrale op de natuur in kaart, en deden onderzoek naar geluid, luchtkwaliteit en geur. Centraal in deze onderzoeken stonden de effecten op de Natura 2000-gebieden, in Nederland en in Duitsland. Nadat we de effecten hadden bepaald, assisteerden we bij de vergunningenprocedures voor de Omgevingsvergunning/onderdeel milieu, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.

In de ontwerp- en realisatiefase adviseren de geluidspecialisten van Tauw het consortium AMB. AMB bestaat uit Areva Renewables GmbH (Duitsland), Metso Power Oy (Finland) en Ballast Nedam. Het advies heeft betrekking op de onderdelen die samenhangen met de geluidemissie van de centrale.

De bio-energiecentrale is begin 2014 geopend.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.