Ondersteuning RES regio’s Noord-Holland

Projectgegevens

Periode: mei 2019 – april 2020 
Opdrachtgever: Programma RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid (namens provincie Noord-Holland, waterschap en gemeentes in Noord-Holland) 
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Ellen Wilms 
  • Joost de Jong 
  • Yannick Angkotta
  • Jeroen Reimerink
  • Gerjan Wubs 

Opdrachtomschrijving 

In opdracht van de programmaorganisatie RES Noord-Holland ontfermt Tauw zich over inhoudelijke & procesondersteuning en organiseert het werkateliers, zodat men samen met betrokkenen tot een Regionale Energie Strategie per energieregio kan komen.  

Daarnaast stelt Tauw effectbeoordelingen op voor natuur en landschap, is het aanspreekpunt voor twee deelregio’s en werkt het mee aan de ontwikkeling van scenario’s voor duurzame opwek.

Samenwerking tijdens het project  

Tijdens het project werkt Tauw samen met APPM, CE Delft, Generation Energy en Decisio

 

Resultaat van het project 

Om diverse scenario’s (waaronder windmolenopstellingen en zonneweides) begrijpelijk te maken voor de gemeentes worden de scenario’s uitgewerkt in 3D animaties. 

Daarnaast kunnen we met behulp van het Tygron platform interactieve sessies organiseren, zodat de ruimtelijke inpassing in real live duidelijk kan worden gemaakt.  
 

Voor meer informatie zie ook de projectwebsites: 

https://energieregionhz.nl/   
https://energieregionhn.nl/    

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.