Onderzoek naar zwerfafval, gedrag en looproutes rondom Leiden CS

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Tauw een onderzoek gedaan naar de beleving van zwerfafval. Dit onderzoek gaat over het consumentengedrag en looproutes van mensen in de omgeving van Leiden CS. Het onderzoek vormt een onderdeel van een mogelijke stationsaanpak van de gemeente Leiden m.b.t. de afvalproblematiek, met als doel het gedrag van consumenten in kaart te brengen, zodat passende interventies in de openbare ruimte kunnen worden bedacht. Openbare ruimte die ‘schoon en heel’ is leidt immers tot een gezonde leefomgeving.

Op verschillende momenten is er geobserveerd in de omgeving van Leiden CS. Op advies van de gemeente Leiden is vooral de ochtendspits op maandag geobserveerd, zodat de nasleep van het weekend ook goed zichtbaar is. Het doel van de observaties was om een beeld te krijgen van de manier waarop mensen de openbare ruimte in het stationsgebied gebruiken – en waarom.

De observaties zijn in kaart gebracht en geanalyseerd, om verbanden te leggen tussen het gedrag van de mensen, de bestaande afvalvoorzieningen en plekken waar veel zwerfafval zich verzamelt. Dit alles heeft geleid tot concrete aanbevelingen. De aanbevelingen lopen uiteen tot aanpassingen in de openbare ruimte om de zichtbaarheid, herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de voorzieningen te verbeteren, tot de communicatie hierover en het maken van een beheerplan met alle betrokken ondernemers en de NS.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.