Ontwerp klimaatadaptieve herinrichting WaterWeg Arica STAR2C’s

Projectgegevens

Periode: 2018 - augustus 2019
Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel 
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Jan-Kees de Vries 
  • Joris Viscaal

Wat was de opdracht?

De wijk rond de straat Arica in Capelle aan den IJssel kenmerkt zich door een sterke bodemdaling en hoge grondwaterstanden. Daarom heeft de gemeente Capelle aan den IJssel Tauw gevraagd het ontwerp en bestek te maken voor de duurzame en klimaatadaptieve herinrichting van het gebied. Met de inrichting wordt ook het riool ontvangen. Daarnaast heeft Tauw diverse adviezen geleverd en de bewoners bij het project betrokken.

Adviezen die we geleverd hebben zijn:

  • productadvies van klimaatadaptieve toepassingen
  • geotechnisch advies
  • bodemonderzoek
  • bemalingsadvies
  • monitoringsplan


Het project is gekoppeld aan het STAR2C’s programma vanuit de Europese Unie, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrobuuste maatregelen in openbare ruimtes.

Hoe ging de samenwerking?

Tauw werkte met de gemeente Capelle aan den IJssel, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en een derde partij samen om de bewoners maximaal bij dit project te betrekken. Zo is er een aantal bewonersavonden geweest en is het ontwerp nog meermaals doorlopen met een klankbordgroep uit de wijk. De multicriteria-analyse is een belangrijke tool in dit proces geweest.

Wat was het resultaat van het project?

In het uiteindelijke ontwerp en bijbehorend bestek zijn specifieke toepassingen opgenomen om bodemdaling te verminderen en hemelwater waar mogelijk vast te houden, vertraagd af te voeren en om piekbuien te bergen. Daarmee is een robuust en duurzaam ontwerp gemaakt. De drainagetransportriolen zorgen ervoor dat zowel het hemelwater wordt afgevoerd als de grondwaterstand wordt gereguleerd.

Om de biodiversiteit te verhogen en hittestress te verminderen, is het gebied ook verder vergroend. Dit komt tot uiting in de groenblauwe straat, het half verhard parkeren, de natuurlijke waterbergingen en de groene dijktrap.

De meerwaarde van dit project zit in het unieke karakter en de focus op klimaatadaptatie, waarbij innovatieve producten gebruikt zijn. De uitstraling van de wijk is sterk verbeterd door gebiedseigen kenmerken te versterken.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.