PIW – Professionalisering inspectie waterkeringen

Namens STOWA organiseert Tauw, in samenwerking met Movares, bijeenkomsten waarin een aantal waterschappen samen en ieder voor zich werken aan verbetering van het inspectieplan voor hun eigen waterkeringen.

Tauw en Movares hebben voor STOWA en RWS in beeld gebracht hoe het staat met de professionaliteit van de inspectie van waterkeringen bij de verschillende waterschappen en RWS. De resultaten zijn voorgelegd aan het managementteams van de waterschappen, waaruit de behoefte bleek om samen te werken aan verbetering van de inspectieproces, te beginnen met het inspectieplan.


Het doel van de bijeenkomsten is om kennis over het inspectieproces te delen en samen te zoeken naar wat het beste werkt. Dat verschilt per waterschap en juist dat maakt dat de bijeenkomsten zo waardevol. Deelnemers reflecteren op hun eigen inspectieproces en worden uitgedaagd en geïnspireerd door anderen. Ze ervaren de drie tot vier bijeenkomsten als een stok achter de deur om hun inspectieplan een kwaliteitsimpuls te geven en af te maken.

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.