POPs en pesticiden – Creëren internationale bewustwording

Tauw is, samen met de International HCH and Pesticides Association (IHPA), Milieukontakt International en lokale niet-gouvernementele organisaties en overheden, actief bij het opsporen van voorraden verouderde pesticiden en het aanpakken van deze problematiek.

Het jarenlange gebruik en de opslag van verouderde pesticiden belasten ons milieu op verschillende manieren. Pesticiden bezitten toxische eigenschappen, breken in veel gevallen langzaam af, slaan zich op in vetweefsel en worden verspreid door lucht, water en de voedselketen. Hierdoor komen deze stoffen terecht op plaatsen ver van waar ze zijn vrijgekomen. Om te voorkomen dat pesticiden in ons ecosysteem terechtkomen, hebben veel landen de afgelopen jaren de Stockholm Conventie voor Persistent Organic Pollutants (POPs) ondertekend.

Tauw helpt bij het creëren van internationale bewustwording van deze problematiek door te investeren in nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied en daarnaast internationale overheidsinstanties te adviseren bij het oplossen van problemen met verouderde pesticiden.

In de afgelopen jaren was Tauw betrokken bij allerlei projecten van de Wereldbank, NGO’s en bedrijven in Zuid-Afrika en veel voormalige Sovjetstaten waaronder Azerbeidzjan, Georgië en Kirgizië. In deze projecten brengt Tauw expertise in op het gebied van inventarisatie, risicobeoordelingen en het herverpakken van verouderde pesticiden. Daarnaast faciliteren we ook op andere gebieden als bodem- en grondwaterverontreiniging, procesmanagement, milieubeheer, bemonstering en laboratoriumanalyses.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.