Project Stroomlijn

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Tauw, in samenwerking met Eelerwoude en Bruins & Kwast een grootschalig onderhoudsproject uit in de uiterwaarden van de IJssel. Het project richt zich op het verwijderen van opgaande beplanting in de stroombaan van de IJssel. Door het verwijderen van deze beplanting wordt de opstuwing verminderd en kan tijdens hoogwater de waterstand met enkele centimeters worden verlaagd.

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het gehele proces, lopend van het definiëren van de scope tot het uitvoeren van de werkzaamheden. De belangrijkste onderdelen van het proces zijn:

 

  • Analyse scope
  • Conditionerend onderzoek
  • Overleg eigenaren en bevoegd gezag
  • Opstellen ontwerp
  • Aanvragen vergunningen
  • Uitvoering werkzaamheden

 

Landschap heeft een centrale rol en een specialistische rol in het project. De landschapper functioneert als ‘spin-in-het-web’ waar nagenoeg alle informatie samenkomt en wordt geordend. Deze rol is juist voor de landschapper weggelegd vanwege zijn brede kennis en analytische eigenschappen. Hij kan praten met ecologen, uitvoerders en eigenaren. De landschapper stuurt de onderzoeken aan of ondersteunt de onderzoeken, om vervolgens met de vergaarde informatie de ontwerpen op te stellen. Tijdens het opstellen van de ontwerpen komt de specialistische rol naar voren. Rekening houdend met alle eisen vanuit Rijkswaterstaat, ecologie, conditionering en bevoegd gezag heeft de landschapper een ontwerp opgeleverd dat resulteert in een maximalisatie van verwijderde vegetatie men een zo min mogelijke impact op het resulterende landschap. Aan de hand van het ontwerp worden de vergunningen aangevraagd, waarna de uitvoering kan starten. Tijdens vergunningaanvraag en uitvoering behoud de landschapper zijn rol als spin-in-het-web, met name als vraagbaak en het voor het wijzigen van de ontwerpen a.d.h.v. vergunningeisen en afwijkende omstandigheden in het veld.

 

Momenteel bevindt het project zich in de afrondende fase. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd, waarna de ontwerper het opleverdossier opstelt en aan de opdrachtgever verstuurt.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.