Reconstructie kruising N498-Schaapsweg

Projectgegevens


Periode:  juni 2019 – april 2020
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Betrokken Tauw adviseurs totale project:

 • Ewout Vossebeld
 • Sanne de Groot
 • Annet de Bakker
 • Brian Abel
 • Richard Veldkamp
 • Kevin Sakko

Wat was de opdracht?

De provincie Zuid-Holland heeft Tauw betrokken bij de voorbereidende fase van de reconstructie van de kruising N498-Schaapsweg. De huidige kruising wordt vervangen door een rotonde en de naastgelegen bushaltes volgens worden volgens R-net maatstaven ingericht. Hiermee worden de provinciale doelstellingen voor veiligheid en het verbeteren het comfort van openbaar vervoer opgevolgd.

Werkzaamheden Tauw:

 • Uiteenlopende (voor)onderzoeken, advisering en coördinatiewerkzaamheden
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Contractvorming en aanbesteding

Duurzaamheidskansen
Tijdens de Voorlopig Ontwerpfase heeft Tauw een quickscan van de duurzaamheidskansen binnen het project uitgevoerd. Dit resulteerde uiteindelijk in een Duurzaam GWW-sessie (aan de hand van het Ambitieweb) die samen met de provincie en gemeente Goeree-Overflakkee door Tauw werd gehouden.

In het kansendossier dat hieruit is opgesteld werden de kansrijke duurzaamheidsmaatregelen in overleg met de provincie vastgesteld. Uitgangspunt daarbij was dat maatregelen niet alleen duurzaam, maar ook haalbaar en beheersbaar moeten zijn.

Contractvorm en aanbesteding
Met de kansrijke duurzaamheidsmaatregelen in het achterhoofd is er een contractkeuzesessie gehouden. Het bouwteamverband bleek de beste keuze, aangezien daarbij de aannemer ruimte krijgt om zelf invulling te geven aan duurzaamheidsmaatregelen, terwijl de provincie grip kan houden op de uitkomst/resultaten. Na een interessepeiling onder de aannemers die eerder hadden ingeschreven bij de aanbestedingen van de energieprojecten N211 en N470, werd met drie aannemers een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden. Uiteindelijk heeft Van Gelder de aanbesteding gewonnen.

Hoe verliep de samenwerking?

De provincie heeft Tauw gevraagd om het bouwteamproces te begeleiden. Mede door deze begeleiding is de bouwteamfase goed verlopen: alle partijen hebben de samenwerking in bouwteamverband als zeer prettig en succesvol ervaren. Voor het goed slagen van het bouwteam was ingezet op een strak tijdschema; risicogestuurd en met een vertegenwoordiger van beheer/onderhoud aan tafel. Er was sprake van wederzijds vertrouwen, niet alleen in elkaar, maar ook in het neerzetten van een duurzaam resultaat. Iedereen is trots dat er via dit project gewerkt wordt aan een duurzame toekomst.

Wat is het resultaat van het project?

Tijdens de voorbereidende fase (scope van dit project) is de basis gelegd voor de aanleg van een veilige en duurzaam gebouwde rotonde op de plek van de huidige kruising. Duurzaamheidsresultaten waar alle betrokkenen trots op zijn:

 • De reconstructie wordt uitgevoerd met duurzame materialen en hergebruikte grondstoffen in asfalt en beton.
 • Tijdens de aanleg zal de CO2-uitstoot lager zijn dan bij een traditionele uitvoering.
 • Er wordt een goede leefomgeving gecreëerd voor planten, insecten en dieren. Onder andere door aanleg van bloemrijke, onderhoudsarme bermen en de plaatsing van een insectenhotel in de vorm van een oude tram, die vroeger op Goeree heeft gereden.
 • Realisatiekosten zijn niet significant hoger dan wanneer de duurzaamheidambitie niet in het project was meegenomen.

De uitvoeringsfase van het project start eind april 2020. Tauw blijft betrokken als adviseur en verzorgt namens de provincie de uitvoeringsbegeleiding.

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.