Scylla, aanlanding glasvezelkabel door de Noordzee

Projectgegevens:

Periode: 2019 - 2021

Opdrachtgever: McMahon design & management, in opdracht van EUnetworks

Betrokken adviseurs: 

 • Frank Vrenken
 • Marcel van der Knaap

 

Over het project

Bestaande glasvezelverbindingen in de Noordzee zijn 20 jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur. EuNetworks heeft het initiatief genomen voor een nieuwe glasvezelverbinding van Lowestoft (UK) naar IJmuiden (NL). Daarvoor is McMahon Design & Management (MDM) ingehuurd. TAUW heeft MDM ondersteund met de zoektocht naar de beste aanlandingslocatie in Nederland, met het verkrijgen van de juiste benodigde vergunningen en met het De volgende werkzaamheden zijn door TAUW uitgevoerd:

 • Onderzoeken van de benodigde vergunningen en milieueffecten om tot de keuze van de beste aanlandingsplaats in Nederland te komen

 • De benodigde vergunningen aanvragen bij de juiste bevoegde gezagen voor het leggen van de kabel door de Nederlandse EEZ en de aanlanding van de kabel bij IJmuiden. Het betrof de volgende vergunningen:
  • Watervergunning
  • Vergunning wet natuurbescherming – gebieden (positieve afwijzing)
  • Ontheffing wet natuurbescherming – soorten (positieve afwijzing)
  • Omgevingsvergunning (uitvoeren werk of werkzaamheden)
  • Instemmingsbesluit aanleg kabel

 • Uitvoeren en coördineren van studies zoals ecologische onderzoeken, stikstofberekeningen, waterbeoordelingen (MSFD, WFD, Management- en ontwikkelplan voor nationale wateren), grondonderzoeken, archeologisch bureauonderzoek en marine archeologische studie

 • Ondersteunen van MDM met het voldoen aan de voorwaarden voor de vergunningen.Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project was MDM de (gedelegeerd) opdrachtgever en contactpersoon voor TAUW. TAUW verzorgde het contact met de autoriteiten (Ministerie van LNV, de RvO, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord Holland en gemeente Velsen) en zorgde voor het verkrijgen van de vergunningen. Ook het contact met andere stakeholders werd door TAUW verzorgd (gebiedsmanager, eigenaren van strandtenten, natuurorganisaties etc.). 


Resultaat van het project

Alle vergunningsaanvragen die van toepassing zijn voor de aanleg van de glasvezelkabel in de Nederlandse EEZ en de aanlanding in IJmuiden zijn door TAUW verzorgd. TAUW heeft de benodigde autoriteiten en stakeholders vanaf een heel vroeg stadium betrokken bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Alle procedures en processen werden op tijd gecoördineerd zodat de vergunningsaanvragen op maat gemaakt konden worden voor het project ‘Scylla’. Hierdoor konden de werkzaamheden in April 2021 starten, in lijn met de planning van MDM.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.