Snelle vergunning voor Oranje BV

Oranje BV, fabrikant van gespecialiseerde meubelverzorgings- en reinigingsmiddelen, besloot in juni 2007 om zijn bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar een nieuw industrieterrein in Oldenzaal. De toenmalige bedrijfsruimte, waar de productie plaatsvond, was te klein geworden. Het huurcontract van het pand liep bijna af en om een vlekkeloze overgang naar de nieuwe locatie te bewerkstelligen, wilde Oranje BV dat de bouw van het nieuwe pand op 1 oktober 2007 van start zou gaan.

Op het moment dat Oranje BV Tauw inschakelde, lag de aanvraag voor de bouwvergunning al bij de welstandscommissie. De bouwvergunning kon echter pas worden verleend, nadat de milieuvergunning was geregeld. Wij verzorgden de aanvraag voor de milieuvergunning, inclusief het akoestisch onderzoek, een bodemrisicoanalyse en een luchtemissiebeoordeling en regelden vrijstelling van het bestemmingsplan. Daarnaast adviseerden we Oranje BV over ATEX en de opslag van gevaarlijke stoffen, en stelden we een aanvraag van een Wvo-vergunning op.

Op 1 oktober 2007 is de bouw ook daadwerkelijk van start gegaan. Door de intensieve contacten met Oranje BV, de architect en de gemeente, en onze integrale kennis en procesmatige aanpak is het gelukt om bijtijds alle vergunningen/procedures (bouw, milieu, afvalwaterlozing, bestemmingsplan e.d.) te verzorgen en goed op elkaar af te stemmen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.