Tauw helpt Provimi bij aanpakken geurproblematiek

Provimi is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van diervoerders, premixen en aanverwante producten. Verspreid over 25 landen wordt in 67 productielocaties ongeveer 50 miljoen ton veevoer per jaar geproduceerd. Een belangrijke productielocatie is gevestigd aan de Rijnhaven in een woonwijk op Katendrecht in Rotterdam. Op deze locatie worden veel speciale geur- en smaakstoffen zoals vanille, kers en framboos toegepast. Operations director Raphael Piontek van Provimi heeft Tauw gevraagd om te adviseren bij het aanpakken van de geurproblematiek.

Tauw is begonnen met een grondige inventarisatie om de huidige geursituatie in kaart te brengen. Daaruit bleek dat Provimi niet meer voldeed aan de huidige milieuvergunning en dat er bij een nieuwe aanvraag een groot probleem zou ontstaan. Tauw heeft berekend dat er naast de huidige gaswasser een extra geurreductie stap moet worden toegepast om ook in de toekomst aan de eisen te blijven voldoen.

Op basis van succesvolle testmetingen met een pilot installatie bij diverse geurende producten is ervoor gekozen om de huidige gaswasser uit te breiden met een extra zure wastrap (uitgevoerd door de firma F-Air) en daarna een extra geurreductie installatie te plaatsen (van de firma Circlair). Deze installatie is een plasmanorm waarbij plasma wordt gevormd onder hoogspanning, die zorgt voor de afbraak van geurmoleculen. Na de testfase zijn de bedrijven benaderd om hun aanbiedingen te maken voor een full scale installatie.

Daarnaast moest er een bouwvergunning worden aangevraagd en een milieumelding worden gedaan. Projectleider André van Esburg van Tauw heeft het hele proces begeleidt namens Provimi, waarbij hij werd bijgestaan door Jan Willem Hoezen en Marco Bastiaansen bij het vergunningwerk.

Voor de plaatsing van de plasmanorm was er eerst een dakaanpassing nodig. Tauw heeft Provimi hierbij geholpen met het uitkiezen van de aannemer, waarbij het veiligheidsplan van de aannemer door Elske de Visser van Tauw is beoordeeld. In het kader van veilig werken is door Tauw eerst een toolbox gegeven. Deze manier van veilig werken was sinds kort opgelegd door de nieuwe overname partner van Provimi, Cargill.

Bij het plaatsen van de plasmanorm installatie was een cameraman aanwezig om het project te filmen. Voor het filmpje van de plaatsing van de plasmanorm: klik hier

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Harro van der Wekken
T: +31 65 33 53 34 6
E:harro.vanderwekken@tauw.com
LinkedIn