Tauw ondersteunt Theo Pouw met diverse emissiemetingen en advies

De Theo Pouw Groep is een veelzijdige dienstverlener voor de grond-, weg-, water- en betonbouw. Denk aan de recycling van bouw- en slooppuin, verhuur van afvalcontainers, kranen, shovels en trucks, en levering van primaire en secundaire bouwstoffen en betonproducten. Pouw is voornamelijk actief in Nederland met hoofdkantoor in Utrecht, maar voert ook projecten uit in andere Europese landen.

Tauw werkt samen met Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv in Eemshaven. Dit bedrijfsonderdeel verzorgt op- en overslag en transport van primaire en secundaire bouwstoffen, betonproductie en inname en verwerking van verontreinigde grondstromen en diverse soorten bouw- en slooppuin.

Voor het verwerken van minerale verontreinigde grondstromen maakt Pouw gebruik van een thermische reiniger. Door middel van  uitdamping wordt de verontreiniging verwijderd. De afgassen worden in verschillende stappen gereinigd, voordat deze geëmitteerd worden via de schoorsteen. Deze afgassen dienen te voldoen aan de eisen in de vergunning.

In de afgelopen jaren heeft Tauw de Theo Pouw Groep onder andere ondersteund bij:

  • Het opstellen een emissiemeet- en beheersprogramma
  • Het uitvoeren van periodieke metingen naar zoutzuur, cadmium en thalium, zware metalen, dioxinen en furanen, waterstoffluoride, PAK en ammoniak
  • Het uitvoeren van parallelle metingen (KBN-2 en JC-metingen) conform NEN-EN 14181 voor stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden, kwik, organische koolwaterstoffen en debiet
  • Het beoordelen van emissies conform KBN-3 systematiek
  • Het toetsen van de continue metingen aan de concentratie- en vrachteisen*
  • Het opzetten van een digitaal milieujaarverslag
  • De NOx- en CO2 -emissiehandel

* met een door Tauw ontwikkelde tool, die inzicht geeft in de emissies ten opzichte van de gestelde eisen

De Theo Pouw Groep wil in compliance zijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook op het gebied van (lucht)emissies. Tauw helpt Pouw naar tevredenheid in dit traject door het adequaat uitvoeren van de benodigde metingen en het geven van advies.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.