Veiligheidsmanagementsysteem voor Chugoku Paints

Chugoku Paints BV, onderdeel van het Japanse Chugoku Marine Paints Ltd., is een producent van verf voor de scheeps-, container- en industriële markt.

Het bedrijf heeft milieu, arbo en veiligheid hoog in het vaandel staan. Door de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen valt Chugoku Paints onder de eerste drempel van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO’99) en is het bedrijf PBZO-plichtig (Preventie Beleid Zware Ongevallen). Tauw levert al tien jaar interimondersteuning aan Chugoku Paints op het gebied van HSE.

Een van deze projecten betrof ondersteuning bij de voorbereidingen op een BRZO-inspectie, die op zeer korte termijn zou plaatsvinden. Wij waren binnen een week ter plaatse om de inspectie voor te bereiden en deze verliep zonder problemen. Chugoku Paints gaf vervolgens te kennen het veiligheidsniveau binnen zijn organisatie structureel te willen verhogen. Daarop detacheerde Tauw een adviseur voor een dag in de week bij de afdeling QA & HSE om het veiligheidsbeheerssysteem te verbeteren.

Allereerst beoordeelden we alle procedures, werkinstructies en voorschriften aan de hand van de NTA 8620 die de eisen aan een veiligheidsmanagementsysteem voor risico’s van zware ongevallen voorschrijft. Na bespreking van onze verbetersuggesties voerde Chugoku deze wijzigingen door. Dit heeft geleid tot een gehele revisie van het veiligheidsmanagementsysteem.

Daarna boden we ondersteuning bij de implementatie van het vernieuwde veiligheidsmanagementsysteem binnen de organisatie. Met behulp van een aantal presentaties brachten we medewerkers op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen. Hiernaast pakten we diverse acties vanuit het veiligheidsmanagementsysteem op, zoals het in overleg met Chugoku vaststellen van hun veiligheidsdoelstellingen, de ongevallenregistratie en de management-of-change procedure.

Onze contactpersoon bij Chugoku geeft aan dat de voorkeur van het bedrijf uitging naar de detachering van een medewerker van Tauw vanwege onze kennis en ervaring met zowel het bedrijf als de BRZO-onderwerpen. ‘Wij hebben ondervonden dat Tauw proactief handelt, zoals bij het opnemen van contact met het bevoegd gezag over onderwerpen die bij ons spelen. Ook zijn we erg te spreken over de zelfstandigheid van de medewerker en de open en eerlijke communicatie met Tauw. Hiernaast denkt Tauw mee over zaken die bij ons actueel zijn en spelen zij in op ontwikkelingen bij ons en in de wet- en regelgeving. Wij hebben Tauw inmiddels met succes aanbevolen bij een ander gerenommeerd bedrijf dat zich in dezelfde hoek van de chemische industrie en BRZO-situatie bevindt’.

Na twee jaar is deze opdracht nagenoeg afgerond. Het veiligheidsniveau binnen Chugoku en het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers zijn omhoog gegaan. Resultaten van de BRZO-inspecties bevestigen dit. Met het aanstellen van een nieuwe Assistent Manager HSE heeft Chugoku de werkzaamheden van Tauw inmiddels weer in eigen hand genomen. We blijven echter nauw betrokken bij het bedrijf en zullen Chugoku ook de komende jaren waar nodig ondersteunen bij zijn veiligheidsmanagementsysteem en overige milieuvragen.