Vergunningen en uitbreiding bedrijfslocatie Dalco Food B.V.

Begin 2010 vroeg Dalco Food B.V. uit Oss aan Tauw of wij hen konden helpen met enerzijds het in compliance brengen van haar (bestaande) vergunningen met de wet- en regelgeving en anderzijds de uitbreiding en aanpassing van de bedrijfslocatie.

Dalco Food ontwikkelt en produceert maaltijdcomponenten van vlees en vegetarische grondstoffen. Dalco biedt een breed assortiment doordeweekse convenience producten. Deze producten zijn – vaak via zogenaamde private labels – te vinden bij onder andere supermarkten, groothandels en restaurants in Nederland en daarbuiten. Dalco is sinds jaar en dag gevestigd op een industrieterrein in Oss, nabij een woonwijk.

Al snel bleken er diverse zaken te spelen, die onderling invloed op elkaar uitoefenen, zoals:

  • Geurklachten uit de omgeving
  • Handhaving door gemeente Oss op naleving van milieu- en bouwvoorschriften (o.a. naar aanleiding van deze geurklachten)
  • Een verouderd bestemmingsplan
  • Tijdelijke bouwvergunningen met daaraan gekoppelde sloopverplichting
  • Noodzakelijke verbouwingen van het bedrijfspand

Al deze aspecten maakten het moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de stappen die genomen moesten worden om te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving en om de (ver)bouwplannen efficiënt uit te voeren.

Overzicht en structuur

Wij hebben in samenwerking met Dalco overzicht en structuur aangebracht in de diverse acties en wensen. Daaruit is een plan van aanpak voortgekomen, dat is besproken met het bevoegd gezag. Dit resulteerde in een aantal, ook door de gemeente gedragen, deelprojecten:

  • Ontwerp en plaatsing van een zogenaamde gaswasser om de geuroverlast weg te nemen
  • Een nieuwe milieuvergunning voor het gehele bedrijf (waarbij wij metingen en onderzoek hebben gedaan naar geur- & luchtemissie, akoestiek, bodembescherming, e.d.)
  • Aanvragen van diverse (deel)bouwvergunningen (inclusief vuurlastberekeningen voor de brandcompartimentering)
  • Aanpassing van de brandcompartimentering

Verder hebben wij Dalco geadviseerd over handhavingsbeschikkingen, beschikkingen met betrekking tot vergunningen en de aanpassing van het bestemmingsplan. Door het volledige projectmanagement te verzorgen, zowel technisch als procedureel, werd Dalco maximaal ontzorgd. Tauw Takes Care!

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.