Vergunningenmanagement Wet milieubeheer bij Givaudan

Het Zwitserse Givaudan is producent van grondstoffen voor natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, en wereldwijd marktleider in de geur- en smaakstoffenindustrie. Hun Nederlandse vestiging in Barneveld gaf Tauw opdracht het proces- en projectmanagement uit te voeren voor de aanvraag van een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer.

Bij het opstellen van de milieuvergunningaanvraag bleek een aantal onderzoeken benodigd. Gezien de complexe geur- en geluidssituatie van het bedrijf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen voerde Tauw de volgende onderzoeken uit:

  • IPPC-beoordeling
  • Akoestisch onderzoek inclusief metingen
  • Onderzoek naar luchtkwaliteit en luchtemissiemetingen
  • PGS 15 compliance check gezien de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen

Daarnaast bestond een belangrijk deel van onze werkzaamheden uit afstemming met nabij gelegen bedrijven, het bevoegd gezag en andere milieubureaus. We stelden de milieuvergunningaanvraag op en beoordeelden in een later stadium de vergunning.

Tauw had al eerder voor Givaudan een vergunningaanvraag opgesteld, voor een Wvo-vergunning. Maar wij voeren ook regelmatig andere projecten uit zoals afvalwaterbemonstering en –analyses en bodemonderzoek en –sanering. Voor Givaudan is het praktisch om één adres te hebben voor deze uiteenlopende milieuvraagstukken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Marco Bastiaanssen
T: +31 61 13 58 87 0
E:marco.bastiaanssen@tauw.com
LinkedIn
Marco Bastiaanssen