Verwachtingsmanagement bij voorbereidende onderzoeken voor toekomstige tracé A13/A16

Tauw voert diverse voorbereidende onderzoeken uit voor de beoogde aanleg van het verbindingstracé A13/A16. De focus ligt op het managen van verwachtingen.


Voorbereidende onderzoeken voor beoogde verbinding A13/A16

Het verkeer op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein heeft dagelijks te kampen met files. Daarom wil Rijkswaterstaat de A13 vanaf Rotterdam The Hague Airport ter hoogte van het Terbregseplein rechtstreeks verbinden met de A16. Tauw heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat om diverse onderzoeken te verrichten ten behoeve van de bepaling van de mogelijke voorwaarden van het beoogde tracé, waaronder:

  • Bodem- en waterbodemonderzoek
  • Onderzoek naar de opbouw en milieuhygiënische kwaliteit van de asfaltverharding ter plaatse van de A16, A13 en Doenkade (N209)
  • Geohydrologisch onderzoek, inclusief drie jaar monitoren van de grondwaterstanden
  • Geotechnisch onderzoek <
  • Inventariseren kabels en leidingen en afstemmen met beheerders
  • Archeologisch bodemonderzoek
  • In beeld brengen van het complete areaal

Inzet van Risicomanagement 2.0

In het beginstadium van het project waren Tauw en Rijkswaterstaat onbekend met elkaars werkwijze en verwachtingen. Om discussies en een verminderde verstandhouding gedurende het project te voorkomen, heeft Tauw met succes een Risicomanagement 2.0 (RM2.0) sessie georganiseerd. RM2.0 is een aanpak waarbij interactie, houding en gedrag centraal staan en waarin we werken aan samenwerking, communicatie en verwachtingsmanagement.

De sessie heeft wederzijds vertrouwen gecreëerd en leidde tot een sterker alignement en commitment. De risicosessie stond aan de basis voor de goede relatie tussen Tauw en Rijkswaterstaat en resulteerde onder andere in concrete afspraken voor aanvullende inhoudelijke overleggen. Deze overleggen hebben bijgedragen aan wederzijds begrip voor elkaars werkwijze en belangen. Het resultaat is een efficiënte samenwerking, toegenomen kwaliteit en afgestemde verwachtingen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.