Visie Stadseiland Utrecht

Het stadseiland is een gebied tussen het Merwedekanaal en het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht. In 1960 lag het aan de rand van de stad en nu in 2017 ligt het vrijwel in het midden van de stad. Onder andere door deze nieuwe positie zal het gebied de komende jaren transformeren. Het krijgt een stedelijker karakter met een hoge dichtheid en meer diversiteit. Tauw heeft in opdracht van Aorta, het architectuur instituut Utrecht, in samenwerking met andere partijen een studie uitgevoerd om de kwaliteit van het stedelijke landschap in kaart te brengen. Op basis van deze analyse hebben we een visie ontwikkeld op de openbare ruimte in dit gebied.

In deze visie is verdichting de motor voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt terwijl het aantal woningen groeit. Op Stadseiland zijn circa 8000 woningen voorzien in de Merwedekanaalzone, die momenteel worden ontwikkeld. Daar zijn in dit onderzoek 5000 woningen aan toegevoegd, verspreid over het Stadseiland-gebied. Het is noodzakelijk een duurzame, groene en gezonde stadsomgeving te creëren, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe vormen van wonen en mobiliteit in de toekomst.

 

Uit de analyse van de wijk Kanaleneiland blijkt dat de openbare ruimte weinig samenhang kent, terwijl er wel kwaliteit te vinden is in het gebied. Een belangrijk onderdeel van de visie is dan ook het versterken van de groenstructuur en het ontwikkelen van een samenhangende groene ruimte. Dit draagt bij aan de identiteit van het gebied, de herkenbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en aan de ecologische waarde van de groenstructuur. Het groen moet uitnodigen tot beweging en ontmoeting waardoor het gebruik toeneemt. Dit kan door een netwerk aan te leggen met verschillende routes die op elkaar aansluiten en een relatie met de waterstructuur. Door de gebruikswaarde te vergroten neemt ook de betrokkenheid van bewoners en gebruikers toe waardoor de relatie met de leefomgeving en de identiteit van de plek verbetert.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.