90 jaar Tauw: Het boek

Verantwoording gebruikte literatuur

Allereerst is er het boek ‘Technisch Bureau der Unie van Waterschapsbonden N.V. 1928 – 1958’, geschreven door een van de oprichters en eerste directielid van Tauw: ir. N. Biezeveld. Vóórafgaand aan de ontwikkelingen begin van de twintigste eeuw, toen Tauw is opgericht, gaat een lange aanloop in de negentiende eeuw, toen het moderne Nederland zich ontwikkelde en ook het beroep van raadgevend ingenieur ontstond. We hebben daarvoor 3 prachtige boeken beschikbaar van Auke van der Woud, dé kroniekschrijver van de 19e eeuw. Hij besteed veel aandacht aan de fysieke leefomgeving in achtereenvolgens ‘Het lege land’ (1987), ‘Een nieuwe wereld’ (2006) en ‘Een koninkrijk vol slopen’ (2010). Veel kennis en inzicht is gehaald uit het boek ‘Ruimtelijke Ordening, van Grachtengordel tot Vinex-wijk’ (2003), van Hans van der Cammen en Len de Klerk.

Verder zijn de series ‘Geschiedenis van de techniek in Nederland 1800 – 1890’ en ‘Techniek in Nederland in de twintigste eeuw’ zeer rijke bronnen. Het verhaal van “de reconstructie van Nederland”, over de Wederopbouw na de Tweede Wereld Oorlog is te lezen in ‘1950, Welvaart in zwart-wit’ (2000) van Kees Schuyt en Ed Taverne. Het milieubeleid is beschreven in ‘Monumenten van beleid’ (2014) van Sjoerd Keulen en over de ontwikkeling van de waterschappen lazen we o.a. ‘Waterschappen van Nederland’ (1993) van Raadschelders en Toonen. ‘Leefbaar laagland, geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland’ (2003) van G.P. van de Ven is een schitterend (door Tauw gesponsord) boek. De geschiedenis van gemalen is beschreven in ‘Het water de baas, geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland’ (2010) van o.m. onze oud-Tauw-collega Daan van Rijn. Over dit onderwerp kregen we ook veel informatie van Jaap van Raaij. John Janssen en Louis Koppies leverden veel informatie over respectievelijk MABEG en DSBV.

Tauw bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het boek


De Tauw AR app, markers, etc

De documenten (.PDF) die rechts staan weergegeven, zijn de afbeeldingen/illustratie waar op pagina 166 van het boek naar wordt doorverwezen. Download en print deze documenten om te gebruiken in de app. 

Download de Tauw AR App (Android en iOS)

Tauw AR (iOS)
Tauw AR (Android)