Heeft u een handige tool nodig om de milieu-impact van een bouwproduct, bouwwerk of GWW-project te berekenen? Met DuboCalc kunt u de milieueffecten van materialen berekenen, als start voor duurzaam ontwerpen en bouwen. Tauw kan u hierbij helpen.

DuboCalc is een online applicatie die de milieukostenindicator (MKI), oftewel de milieu-impact van materialen en bouw- en infrawerken, berekent en uitdrukt in Euro’s. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld een brug aanbesteden met een maximale MKI per strekkende meter. Aannemers kunnen hun ontwerp en materiaalkeuze zo optimaliseren dat de MKI van hun ontwerp hier zoveel mogelijk onder komt. Hiermee scoort u als aannemer punten op het gunningcriterium duurzaamheid.

U kunt op deze manier ook Dubocalc gebruiken bij het maken van zo duurzaam mogelijke ontwerpen. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer.

Hulp bij DuboCalc en MKI-berekening

U kunt DuboCalc in principe zelf gebruiken, maar het vergt wel enige expertise. Daarom kunt u ook Tauw de MKI laten berekenen. Dat is vooral handig als u deze expertise nog niet in huis heeft of als er voor een aanbesteding snel een berekening en analyse gedaan moet worden. Naast de MKI-berekening kunnen wij ook advies geven over kansen voor verlaging van de MKI en kunnen wij u ondersteunen met advies over circulariteit.

We werken graag met u samen in uw project (aanbesteding of tender) of u kunt ons vragen een cursus te geven over het gebruik van DuboCalc.

DuboCalc berekent de MKI op basis van milieudata van materialen en processen. Veel data voor de milieu-impact is al beschikbaar in Dubocalc via de Nationale Milieudatabase. Als de juiste informatie niet beschikbaar is in DuboCalc dan vullen wij dit aan met informatie uit het levenscyclusanalyse-programma SimaPro en databases zoals Ecoinvent.

Functies DuboCalc

DuboCalc heeft de volgende functies:

  • Bibliotheek met basisgegevens en gestandaardiseerde items, vooral afkomstig uit de Nationale Milieudatabase
  • Project aanmaken: van elk project en elk onderdeel daarvan kunt u de MKI berekenen en analyseren
  • Projecten delen met collega’s binnen hetzelfde bedrijf
  • Rapport maken om projectinformatie te exporteren
  • Zwaartepuntenanalyse uitvoeren om de verdeling van de milieubelasting te zien

 

Kunnen wij u helpen met Dubocalc berekeningen?

Stel uw vraag aan één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Rianne van der Veen
T: +31 61 10 32 84 2
E:rianne.vanderveen@tauw.com
LinkedIn