De razendsnelle ontwikkeling van rekenmodellen, rekenkracht en big data

Beekherstelprojecten helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit, het herstel van flora en fauna, beter vasthouden en bergen van water en het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering. Hoe passen we deze beekherstelprojecten in de omgeving? Welke impact heeft beekherstel op de aangrenzende agrariërs en omliggende bebouwde omgeving? En wat betekent het voor recreanten en de cultuurhistorie?

Met de razendsnelle ontwikkelingen van rekenmodellen, rekenkracht en big data wordt het mogelijk om deze opgaves integraal en interactief door te rekenen. Waterschap Aa en Maas en TAUW hebben een Beekherstelmodel ontwikkeld op het Tygron Geodesign Platform.

 

Programma van het webinar

15:00 Introductie

De wereld wordt steeds complexer. De opgaves zijn groot en de maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de oplossingen. Welke rol spelen integraal ontwerpen, big data, 3D visualisatie technologieën en High Performance Computing nu en in de toekomst voor het waterschap?

15.30 uur: Deelsessie 1 - Ontwerp en omgeving

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe nieuwe technologie kan helpen om belangen van verschillende stakeholders in beeld te brengen en af te wegen. Met een krachtige 3D visualisatie van het gebied wordt het mogelijk om plannen snel door te rekenen en effecten direct integraal te tonen in een realistische 3D wereld. Dit maakt het participatietraject beter, transparanter en doeltreffender.

Doelgroep: Omgevingsmanagers, beleidsmakers, bestuurders en ontwerpers.

15.30 uur: Deelsessie 2 - Interactief ontwerpen en rekenen

Hydrologische berekeningen kunnen met behulp van big data en slimme algoritmes snel en betrouwbaar worden doorgerekend. De berekeningen worden uitgevoerd op een GPU supercomputer, die de resultaten razendsnel en op zeer hoog detailniveau genereert.

Doelgroep: Hydrologen, modelleurs, dataspecialisten, GISsers.

16.20 Plenaire afsluiting


16.30 Einde webinar


16.30 – 17.00 Start Q&A

Voor wie meer wil weten, organiseren we een Question and Answer sessie. Hier kunt u vragen over deze nieuwe ontwikkelingen en (mogelijke) toepassingsgebieden stellen aan de experts van Waterschap Aa en Maas, TAUW en Tygron.

Datum
22 april 2021, vanaf 15:00 

Locatie
Online meeting

Aanmeldformulier 
Aanmelden voor dit webinar is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen neem contact op met xander.tekelenburg@tauw.com