Meer over asbestinventarisaties door Tauw

Wanneer is een asbestinventarisatie nodig?

Sinds juli 1993 is het gebruik en het op voorraad hebben van asbest in Nederland verboden. Bij gebouwen van vóór 1994 is het door de asbestwetgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat gesloopt, verbouwd of gerenoveerd mag worden. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd op basis van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 verplicht

Beschadiging van asbest kan leiden tot een asbestverontreiniging waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. Tauw helpt u met de uitvoering van een asbestinventarisatie en bij de uitvoering van asbest gerelateerd bodemonderzoek.

Werkzaamheden tijdens het asbestinventarisatieproces

Met een asbestinventarisatie onderzoeken we waar asbesthoudende materialen zich in het gebouw of object bevinden.

  • We starten hiervoor met een vooronderzoek bestaande uit een bureau-/archiefonderzoek en interviews met de eigenaar of gebruikers van het pand.
  • Na dit vooronderzoek stellen we een op maat gesneden inventarisatieplan op, waarna we een uitgebreide inspectie uitvoeren op locatie.
  • De inspectie stemmen we af op de situatie en zal indien nodig zelfs destructief uitgevoerd worden. Hierbij brengen we alle aanwezige asbesthoudende materialen in kaart.

Indien we asbestverdacht materiaal vinden tijdens de inspectie dan nemen we daar monsters van en worden deze in een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Blijkt er op basis van de waarnemingen sprake te zijn van een eventueel blootstellingsrisico dan voeren wij tevens een onderzoek volgens de NEN 2991 voor u uit. De resultaten presenteren we in een uitgebreide rapportage.

Onderzoek volgens het certificatieschema en NEN normen.

Wij voeren asbestinventarisaties uit volgens het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voormalig SC-540) en brengen eventuele risico’s op blootstelling aan asbest in kaart volgens de NEN 2991.

Daarnaast voeren wij bodem- en waterbodemonderzoeken uit naar asbest en onderzoeken gericht op bouw-/sloopafval en recyclinggranulaat uit volgens de NEN 5707, NEN 5720 en de NEN 5897.

Contactpersoon: Roger Stoeltie
Tel: +31 123 456 78
E-mail: roger.stoeltie@tauw.com

Vraag vrijblijvend uw offerte aan voor een asbestinventarisatie!