Tauw helpt u de kosten voor afvalwater terug te brengen door gebruik te maken van innovatieve methoden.

Fors besparen

U wilt als bedrijf voldoen aan de verkregen vergunning voor de lozing van afvalwater. Wellicht moet u meten en bemonsteren voor het bepalen van de zuiveringsheffing. Tauw meet, monitort en controleert. Op basis van de resultaten van ons onderzoek is er misschien een  besparing mogelijk op de zuiveringsheffing. Dat leidt vaak tot forse besparingen. Ook kunt u met onze analyses aantonen dat u in compliance bent. Bent u dat niet? Dan kunt u snel en effectief actie ondernemen. U voorkomt daar een dwangsom mee.

Innovatief

Naast de reguliere onderzoeken onderscheiden wij ons door onze kennis voor het uitvoeren van T-correctie onderzoeken. Een type onderzoek waarmee u veel kunt besparen als u een biologische waterzuivering heeft. Niet alleen bedrijven, maar ook bevoegde gezagen doen vaak een beroep op onze kennis van het T-correctie onderzoek. Daarnaast werkt Tauw met afvalwatersensoren. Daarmee bestaat de mogelijkheid om online de waterkwaliteit te monitoren. Is er een piek? Dan kunnen we dit aan het bedrijfsproces linken, zodat u in compliance blijft. Naast het gebruik van deze innovatieve technieken zijn we ook in het bezit van moderne bemonstering- en meetapparatuur. 

Duidelijk en deskundig

Wij beoordelen en verwerken de resultaten van de bemonsteringen. Als wij opvallende resultaten constateren, volgt er vanzelfsprekend een gesprek waarin we deze resultaten met u bespreken en mogelijke vervolgstappen aangeven. Of de uitkomst daarvan nu een aanpassing in het lozingsproces is, het plaatsen van een simpele vet- of olie-afscheider of juist het plaatsen van een meer complexe waterzuivering: Tauw begeleidt en ondersteunt u. Wij kunnen allerlei onderzoeken uitvoeren, omdat we werken met een integrale aanpak. Wij denken een stapje verder en zijn een volwaardige sparringpartner voor het bevoegde gezag. We zorgen dan ook altijd voor de beste oplossing, in samenspraak met u. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Roberd Boer
T: +31 62 04 46 90 1
E:roberd.boer@tauw.com
LinkedIn