Fors besparen

Onze werkzaamheden bestaan uit het bemonsteren van afvalwater ter controle van de (water)vergunning, de verontreinigingsheffing of de zuiveringsheffing. Naast deze reguliere onderzoeken onderscheiden wij ons door het uitvoeren van bijvoorbeeld T-correctie onderzoeken. Deze onderzoeken leiden vaak tot forse besparingen op de zuiveringsheffing. Niet alleen bedrijven, maar ook bevoegde gezagen doen vaak een beroep op ons voor T-correctie onderzoeken.


Duidelijk en deskundig

Wij beoordelen en verwerken de resultaten van de bemonsteringen. Als wij opvallende resultaten constateren, volgt er vanzelfsprekend een gesprek waarin we deze resultaten met u bespreken en mogelijke vervolgstappen aangeven. Of de uitkomst daarvan nu een aanpassing in het lozingsproces is of het plaatsen van een simpele vet- of olie-afscheider of juist het plaatsen van een meer complexe waterzuivering, in alle gevallen kan Tauw u begeleiden en ondersteunen.
Waarom Tauw? Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Wij hebben alle vaardigheden, kennis en kunde in huis om u juist te adviseren waarbij we het klantbelang altijd vooropstellen. We bieden u een landelijke dekking, snelheid, duidelijkheid en deskundigheid.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Roberd Boer
T: +31 62 04 46 90 1
E:roberd.boer@tauw.com
LinkedIn