Tauw, specialist in Risicogestuurd Beheer & Onderhoud

Bekijk het aanbod van Tauw in dit vakgebied:

 • Informatiemanagementsysteem TRIMS
 • Datamanagementbeheer
 • Documentmanagementbeheer
 • Advies over risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Assetmanagement
 • Instandhoudingsadvies

Vraag vrijblijvend uw offerte aan bij Tauw

Inventarisatie & inspecties met de nieuwste technieken

Om in beeld te brengen welke objecten in uw beheergebied of op uw industriële locatie aanwezig zijn, voeren wij inspecties uit. We leggen daarbij geografisch vast welke objecten aanwezig zijn en welke relevante aspecten daaraan zijn gekoppeld. Objecten zijn bijvoorbeeld (openbare) verlichting, geleiderails, portalen, , bruggen, verkeersborden gemalen, duikers (natuurvriendelijke) oevers, of watergangen. Wij controleren beschikbare data, vullen deze aan waar nodig en voeren vervolgens de benodigde inspectie op basis van de CUR 117:2015 uit. Daarbij gebruiken we de nieuwste technieken, zoals:

 • Inspectietooling
 • GIS
 • Drones
 • 3D laser scan
 • Inspectieapps

Soms zijn herstelwerkzaamheden nodig. We geven steeds advies op maat. Afhankelijk van uw vraag kan dit in de vorm van een instandhoudingsplan inclusief een meerjarenonderhoudsplan, waar u een doorkijk krijgt in verschillende planperiodes. Zo weet u waar u aan toe bent, nu en in de toekomst. Hierbij onderscheiden we ons door een integrale aanpak waarbij we ook uw duurzaamheidsdoelstellingen en/of klimaatadaptatie-opgave betrekken. Tauw heeft immers alle expertises onder één dak.
Daarom kunnen we u toekomstgericht adviseren 

Conditiemetingen volgens NEN 2767-4

Met behulp van de NEN 2767-methodiek kunnen we eenduidige en persoonsonafhankelijke conditiemetingen voor objecten uitvoeren. Met deze norm bepalen we de conditiescore die inzicht geeft in de huidige staat van een object en in de soort gebreken (ernst, intensiteit en omvang).

Onze jarenlange ervaring met inspecties en risicoanalyses en onze diepgravende kennis op het gebied van civiele techniek, waterbouw, werktuigbouwkunde en elektrotechniek staan borg voor een betrouwbare inspectie en een gedegen advies.

Risicogestuurd inspecteren

Risicogestuurd beheer en onderhoud is het proces van verzamelen en analyseren van informatie gericht op het tijdig onderkennen van de risico’s op het optreden van ongewenste gebeurtenissen en het aantoonbaar maken in hoeverre wordt voldaan aan de afgesproken prestatie-eisen voor een object. Op basis van deze data wordt bepaald welke objecten geïnspecteerd moeten worden. Dit is risicogestuurd inspecteren.

Met deze methode heeft u inzicht in de actuele prestatie (faalkans) van objecten en dat draagt bij aan het aantoonbaar ‘in control’ zijn van uw areaal. Van de schouw en de toestandsinspectie tot aan de conditiemeting: er zijn verschillende varianten van inspectie, van basaal tot uitgebreid. Met ons unieke informatiemanagementsysteem TRIMS geven we een betrouwbare risicoanalyse (FMECA). Daarmee zorgt Tauw ervoor dat uw beheer en onderhoud gedegen verloopt.  

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.