Een begrip in bodem


Wij dragen graag bij aan de bewustwording van de maatschappelijke component van bodem- en grondwatersaneringen. Dat zijn wij, als een begrip in bodem, aan onze stand verplicht.
De kern van ons werk zit in het vaststellen van de milieuprestatie en/of omgevingskwaliteit door het doen van metingen, inspecties of onderzoek. We bieden gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, dataverwerking én advies bij bijvoorbeeld het oplossen van knelpunten bij ruimtelijke plannen, het maken van saneringsplannen, het voorbereiden van uitvoeringsplannen en/of het houden van toezicht op de uitvoering.

Nieuwste ontwikkelingen


Tauw is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodembeleid, wetgeving en richtlijnen. Wij analyseren wat de gevolgen zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk en zorgen ervoor dat onze adviseurs op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen. Een mooi voorbeeld hiervan is onze XRF-meter. Deze tool meet diverse elementen door de uitzending van röntgenstraling, waaronder zware metalen.
Op die manier zorgen we ervoor dat onze adviezen voldoen aan de meest recente eisen en kaders. Op basis van onze kennis van nieuw beleid en de analyse van de gevolgen voor de praktijk, brengen wij strategische adviezen uit aan zowel bedrijven als overheden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jeroen Vellema
T: +31 62 00 50 98 4
E:jeroen.vellema@tauw.com
LinkedIn