Tauw, specialist in het uitvoeren van bodem- en grondwatermetingen

Bekijk het aanbod van Tauw op het gebied van bodem en grondwater

 • Bodemonderzoek en advies
 • AP04 partijkeuringen 
 • Vaststellen bodemkwaliteit
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • Grondwatermonitoring en grondwatermeetnetten
 • Grondsaneringsonderzoeken en -plannen

Vraag vrijblijvend uw offerte aan bij Tauw

Vaststellen van de omgevingskwaliteit

De kern van ons werk zit in het vaststellen van de omgevingskwaliteit door het doen van metingen, inspecties of onderzoek. We bieden gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, dataverwerking én advies. En we vertalen dit naar praktische oplossingen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • oplossen van knelpunten bij ruimtelijke plannen
 • maken van saneringsplannen
 • voorbereiden van uitvoeringsplannen
 • toezichthouden op de uitvoering

We adviseren niet alleen, maar acteren ook naar de sanering. Daarbij letten we op de bredere context van het vraagstuk. Dataverwerking, zoals visualisaties van oude en nieuwe bodemdata, zetten we hier veel in.   

Bodemonderzoek en advies op maat

Tauw biedt onderzoek en advies op maat. Elke verontreiniging en aanpak is immers anders. Heeft u een ruimtelijk plan voor een gebied, terwijl er een oude fabriek heeft gestaan? Of denkt u dat er asbest in de bodem zit? Verspreidt een verontreiniging zich via het grondwater? Dan komt Tauw in beeld. Wij gaan als volgt te werk:

 1. We maken op grond van bestaande gegevens en data een gericht plan, waarna we monsters van de bodem nemen.
 2. We analyseren welk type verontreiniging in de bodem aanwezig is. Op basis hiervan stellen we ons advies op.
 3. We spitsen onze adviezen op maat toe op uw situatie. Is een bodemsanering efficiënt en effectief of zijn er andere oplossingen mogelijk? Wij zoeken het uit en stemmen het af!
 4. Als een sanering van de bodem nodig is, dan maken we het plan en begeleiden de uitvoering.

Naast onderzoek en metingen biedt Tauw een volledig dienstenpakket op het gebied van bodem, zoals bodemkwaliteitsbeheer, bodembeleid en risicobeoordeling en bodemsanering.

We werken nauw samen met andere werkvelden binnen en buiten onze organisatie, zoals asbest in gebouwen, ecologie en afvalwater. Dat is onze kracht: we zorgen voor uw bodemproject van begin tot eind, want Tauw heeft alles onder één dak. We zijn een van de grootste adviesbureaus in Nederland en bestaan sinds 1928. We verzorgen duizenden onderzoeken per jaar en zijn betrokken bij toonaangevende projecten en klanten. Een begrip in de advies- en ingenieurswereld!  

Nieuwste ontwikkelingen toegepast in bodemonderzoek

Tauw is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodembeleid, wetgeving en richtlijnen. Wij analyseren wat de gevolgen zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk en zorgen ervoor dat onze adviseurs op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen. Zo betrekken we XRF-metingen actief in onze onderzoeken en passen we drones en sensoren toe. Bovendien gebruiken wij de modernste programma’s om de verzamelde data  in kaart te brengen en te visualiseren. Dankzij bijna 200 collega’s die werken in het bodemwerkveld kunnen we klanten breed adviseren. Neem vrijblijvend contact op om uw bodemvraag aan ons voor te leggen. Wij gaan graag met uw bodemproject aan de slag!

 

Wilt u meer informatie over het uitvoeren van een bodemonderzoek?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jeroen Vellema
T: +31 62 00 50 98 4
E:jeroen.vellema@tauw.com
LinkedIn