Alle kennis én apparatuur in eigen huis

Tauw is dé specialist in geluid en trillingen. Voor elk type project is een team met relevante ervaring in te zetten. We meten, rekenen, modelleren en adviseren. 
Wij beschikken over een groot aantal van juiste geluidsmeters, trillingsmeters en onbemande monitoringssystemen. Bovendien zorgen wij voor duidelijke taal. Zo verandert een geluidsonderzoek van een technisch rapport met vele berekeningen in een leesbaar document met toegevoegde waarde voor u. We voeren geluids- en trillingsonderzoeken uit voor diverse partijen en doelen en denken graag mee in maatwerkoplossingen.

Ruimtelijke ordening

Bent u van plan een nieuwe (spoor)weg, woonwijk of bedrijven(terrein) aan te leggen? Dan bent u verplicht om een geluidsonderzoek uit te voeren. U moet aantonen dat de toekomstige intensiteit van de (spoor)weg of woonwijk voldoet aan de wettelijke eisen. Tauw voert geluidsonderzoeken en trillingsmetingen uit ten behoeve van bestemmingsplannen, M.E.R.-procedures en andere ruimtelijke processen.  Hierbij bieden we ook advies op maat op het gebied van de effecten van geluid op gevoelige natuur.

Compliance en vergunningen

Wanneer u een bedrijf heeft dat enig geluid produceert, heeft u een vergunning nodig. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf straks voldoet aan regelgeving en u een omgevingsvergunning kunt aanvragen. Ook weet u dan hoe u in compliance kunt komen en blijven. Dat doen we door geluidmetingen te verrichten aan de geluidbronnen en/of de omgeving, het opstellen van rekenmodellen, het uitvoeren van overdrachtsberekeningen en door prognoseberekeningen te maken. De resultaten toetsen wij aan de wet- en regelgeving en waar nodig adviseren we welke geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden. U weet dan of u voldoet of hoe u weer kunt voldoen aan de eisen. Tauw verzorgt uw compliance- en vergunningsonderzoek van begin tot eind.  

Evenementen

Organiseert u een evenement of festival? Dan mag het de geluidsnormen niet overtreden. De geluidsnormen verschillen per gemeente, soms is er zelfs niets bekend. Wilt u toch geen klachten van omwonenden? Tauw adviseert door jarenlange ervaring in de te hanteren geluidnormen. We monitoren en adviseren u over de bestaande geluidniveaus. 

Overige metingen

Wij verzorgen verschillende andere geluids- en trillingsmetingen, waaronder:

  • ARBO

Voldoet uw bedrijf aan de arbeidsomstandighedenwet? Is het bijvoorbeeld nodig om uw medewerkers gehoorbescherming aan te bieden? Tauw meet de geluid- en de trillingniveaus waar uw collega’s aan staan blootgesteld.

  • Bouwlawaai

Produceert uw bouwplaats te veel geluid voor de omgeving? Tauw voert geluids- en trillingsonderzoeken uit om te bepalen of u voldoet aan de wet.

  • Geluidsisolatie

Tauw voert contact- en luchtisolatiemetingen uit. Als woningbouwvereniging of particulier weet u dan of uw woningen niet te veel geluid van buiten binnen laten.

  • Gevelsanering

Tauw voert metingen uit bij de isolatie van gevels. U weet dan of u bijvoorbeeld dikker glas kunt toepassen of geluidsabsorberend materiaal kunt gebruiken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Gijs Duijst
T: +31 62 29 27 55 3
E:gijs.duijst@tauw.com
LinkedIn
Gijs Duijst