Soorten metingen die we bij bij Tauw uitvoeren

  • Geluidsmetingen 
  • Trillingsmetingen
  • Akoestisch onderzoek 
  • Meting, advies en modellering
  • Meting/advies geluid- en trillingsreductie

Geluidsmeting als onderdeel van de ruimtelijke ordening

Bent u van plan een nieuwe (spoor)weg, woonwijk of bedrijven(terrein) aan te leggen? Dan bent u verplicht om een geluidsonderzoek uit te voeren. U moet aantonen dat de toekomstige intensiteit van de (spoor)weg of woonwijk voldoet aan de wettelijke eisen. Tauw voert geluidsonderzoeken en trillingsmetingen uit ten behoeve van bestemmingsplannen, M.E.R.-procedures en andere ruimtelijke processen.  Hierbij bieden we ook advies op maat op het gebied van de effecten van geluid op gevoelige natuur.

Compliance en vergunningen

Wanneer uw bedrijf enig geluid produceert, heeft u een vergunning nodig. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf straks voldoet aan regelgeving en u een omgevingsvergunning kunt aanvragen. Ook weet u dan hoe u in compliance kunt komen en blijven. Dat doen we door geluidmetingen te verrichten aan de geluidbronnen en/of de omgeving, het opstellen van rekenmodellen, het uitvoeren van overdrachtsberekeningen en door prognoseberekeningen te maken. De resultaten toetsen wij aan de wet- en regelgeving en waar nodig adviseren we welke geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden. U weet dan of u voldoet of hoe u weer kunt voldoen aan de eisen. Tauw verzorgt uw compliance- en vergunningsonderzoek van begin tot eind.  

Geluidshinder van evenementen en festivals

Organiseert u een evenement of festival? Dan mag het de geluidsnormen niet overtreden. De geluidsnormen verschillen per gemeente, soms is er zelfs niets bekend. Wilt u toch geen klachten van omwonenden? Tauw adviseert door jarenlange ervaring in de te hanteren geluidnormen. We monitoren en adviseren u over de bestaande geluidniveaus. 

Alle kennis én apparatuur in eigen huis

Om onevenredige hinder en gezondheidsschade te voorkomen, heeft de overheid aan de diverse soorten geluid verschillende grenswaarden verbonden. Voor trillinghinder of voor schade aan gebouwen en/of apparatuur door trillingen zijn richtlijnen van toepassing. Tauw ondersteunt met metingen en inspecties om inzicht te krijgen in geluid en trillingen, en geeft advies om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied.

We beschikken over een groot aantal van juiste geluidsmeters, trillingsmeters en onbemande monitoringssystemen. Bovendien zorgen wij voor duidelijke taal. Zo verandert een geluidsonderzoek van een technisch rapport met vele berekeningen in een leesbaar document met toegevoegde waarde voor u. We voeren geluids- en trillingsonderzoeken uit voor diverse partijen en doelen en denken graag mee in maatwerkoplossingen. 

Heeft u een vraag? 

Stel hem telefonisch aan onze adviseur.

Gijs Duijst 
Tel: +31 62 29 27 55 3

Vraag direct een offerte aan

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten