Inventarisaties

Om in beeld te brengen welke objecten in uw beheergebied of op uw industriële plant aanwezig zijn, voeren wij inspecties uit. We leggen daarbij geografisch vast welke objecten aanwezig zijn en welke relevante aspecten daaraan zijn gekoppeld; bijvoorbeeld openbare verlichting, geleiderails, haltevoorzieningen, natuurvriendelijke oevers, borden, kunstwerken, asfalt- en funderingen of leidingwerk

Conditiemetingen en risicogestuurd inspecteren

Met behulp van de NEN 2767-methodiek kunnen we eenduidige en persoonsonafhankelijke conditiemetingen voor objecten uitvoeren. Met deze norm bepalen we de conditiescore die inzicht geeft in de gradatie van een objectdeel en in de soort gebreken (ernst, intensiteit en omvang). Dit zijn de zogenaamde risicogestuurde inspecties.

Risicogestuurd inspecteren is het proces van verzamelen en analyseren van informatie gericht op het tijdig onderkennen van de risico’s op het optreden van ongewenste gebeurtenissen.
Risicogestuurd beheer en onderhoud is te omschrijven als het aantoonbaar maken in hoeverre wordt voldaan aan de afgesproken prestatie-eisen voor een object. Daarmee heeft u op ieder moment inzicht in de actuele prestatie (faalkans) van objecten en dat draagt bij aan het aantoonbaar ‘in control’ zijn van uw areaal.

Met onze kennis en ervaring voeren wij voor u conditiemetingen uit volgens de NEN 2767. Onze jarenlange ervaring met inspecties en risicoanalyses en onze diepgravende kennis op het gebied van civiele techniek, waterbouw, werktuigbouwkunde en elektrotechniek staan borg voor een betrouwbare inspectie en een gedegen advies.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

André Evers
T: +31 61 09 83 09 7
E:andre.evers@tauw.com
LinkedIn
André Evers