Werkplekmetingen

Als werkgever bent u verplicht om de mogelijke blootstellingsrisico’s aan schadelijke stoffen op de werkplek in kaart te brengen. Tauw kan u ondersteunen met het maken van een risicobeoordeling (RI&E), het uitvoeren van metingen conform NEN-EN 689 en het nemen van beheersmaatregelen conform de arbeid hygiënische strategie. Onze experts komen bij u langs en maken per situatie een passend plan van aanpak. Tauw beschikt over diverse soorten meetapparatuur om zowel chemische stoffen, (fijn) stof als microbiologische agentia in kaart te brengen.

Binnenluchtmetingen

Heeft u last van gezondheidsproblemen, klagen kinderen of leerkrachten in uw school over de luchtkwaliteit, is het niet behaaglijk op kantoor of heeft u het idee dat de lucht in uw woning niet voldoet aan de normen? Met al deze vragen kan Tauw u verder helpen.

Door middel van visuele inspecties en het uitvoeren van klimaatmetingen en/of luchtkwaliteitsmetingen kunnen wij de problemen vaststellen. Soms hebben we de bron snel gevonden, waardoor u direct actie kunt ondernemen. Andere keren ligt de situatie ingewikkelder. Zo kan de luchtverontreiniging veroorzaakt zijn door een beschadigd riool of door een productiefout in een gebruikt materiaal. Doordat wij over deskundige adviseurs en verschillende meetapparatuur beschikken, is een oplossing nooit ver weg.

Buitenluchtmetingen

De buitenluchtkwaliteit in Nederland moet voldoen aan strenge Europese wetgeving. Gaat u als projectontwikkelaar of gemeente een weg aanleggen? Heeft u als industrie te maken met emissie naar de leefomgeving? Tauw ontzorgt door met behulp van rekenmodellen en (buiten)luchtmetingen de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid in kaart te brengen. We voeren langdurige monitoringsprogramma’s met betrekking tot het meten van PM2,5, PM10 (fijnstof), dieselroetemissie en NO2 uit. Daarmee kunnen we waardevolle informatie verzamelen omtrent de emissie naar de leefomgeving. Bovendien beschikken we over verschillende meetsystemen, waardoor Tauw gelijktijdig op verschillende punten in een traject metingen kan uitvoeren.

Bodemluchtmetingen

Is er sprake van een bodemverontreiniging? Gaat u als projectontwikkelaar saneren en nieuwe woningen bouwen? Dan is het belangrijk om de emissie van de bodemlucht naar de omgeving te kennen. Verontreinigingen in de grond kunnen namelijk vrijkomen of uitdampen bij (sanering- of graaf)werkzaamheden. Behalve een gevaar voor de direct leefomgeving vormt deze uitdamping ook een risico voor uw medewerkers. Of het nu gaat om ad-hoc metingen of een op maat gemaakt monitoringsprogramma, wat verplicht is bij bodemsaneringen: Tauw staat voor u klaar. Elke gevaarlijke stof vereist een andere aanpak, meet- en analysemethode. Onze adviseurs weten de juiste weg te bewandelen. Dit geeft u duidelijkheid en inzicht of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Dan bent u snel weer aan het werk.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Rosanne Birkhoff
T: +31644912171
E:rosanne.birkhoff@tauw.com
LinkedIn