Menu

Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet verplicht. En hoewel er soms heel hoogdravend en moralistisch over wordt gedaan, komt het neer op geld besparen, imago verbeteren, medewerkers binden, zorgen voor de leefomgeving en een goed gevoel overhouden. Dat zijn toch heel concrete doelen voor een onderneming. En ook al is het geen verplichting; er valt eigenlijk ook niet meer aan te ontkomen. Sterker nog, veel bedrijven hebben al maatregelen op het gebied van duurzaamheid genomen. Bewust of onbewust. Een afgedwongen afvalbeleid, beheersing van het afvalwater of een succesvolle energiebesparingsmaatregel. Er wordt al veel gedaan. Kan er meer? Kan het beter? Zeker.

In samenhang genomen maatregelen op basis van een praktisch en haalbaar beleid levert bedrijven enorme voordelen op. In termen van winst, reputatie, efficiƫntie en acceptatie. Tauw is het adviesbureau dat u helpt dat beleid te formuleren. Vertrekkend vanuit strategische doelstellingen zijn we in staat om duurzaamheid uitvoerbaar, haalbaar en vooral tastbaar te maken. Door externe en interne veiligheid te verbeteren, door energie te besparen, door afvalstoffen grondstoffen te laten zijn, door de waterketen te optimaliseren of door emissies te beperken.

We onderzoeken de mogelijkheden; we adviseren en ontwerpen de oplossingen. We helpen bij de praktische en planmatige implementatie van technieken en maatregelen die van een gewone onderneming een modern en duurzaam opererend bedrijf maken. Naast onze beleidsmatige kennis en ervaring brengen we daarvoor een breed scala aan diensten en producten in stelling waar we veel ervaring mee hebben. Tastbare en bewezen technieken die zich terugverdienen. Tauw Takes Care!