De Nederlandse steden groeien

Steeds meer mensen willen in de stad of in de buurt van de stad wonen en het aantal voorzieningen in de stad groeit. De druk op de woningmarkt, de energietransitie, een klimaatadaptieve inrichting en de mobiliteitsopgave leggen flinke claims op de ruimte in stedelijke gebieden, zowel boven als onder de grond. Tegelijkertijd willen we de leefomgevingskwaliteit verhogen door meer groen in de stad, meer mogelijkheden om te bewegen en uitstoot te verminderen.  

Van duurzaamheidsambities naar werkbare oplossingen

Duurzaamheid is steeds vaker een thema bij duurzame stedelijke ontwikkeling. We zien steeds vaker de vraag om gebieden zo klimaatadaptatief, circulair of energie- en CO2-neutraal mogelijk maken. Maar wat betekenen deze abstracte begrippen nou concreet voor een gebiedsontwikkeling? Tauw vertaalt deze duurzaamheidsambities naar werkbare oplossingen. In ons team zijn verschillende specialismes vertegenwoordigd (o.a. energie, circulair, ondergrond, klimaat, ecologie, planologie, milieu, stedenbouw en landschappelijk ontwerp, civieltechnisch) en is er kennis van alle fasen aanwezig (inventarisatie, onderzoek, visie, ontwerp, contractering & aanbesteding, realisatie en beheer).

Met deze experts zorgen wij samen met onze opdrachtgevers en omgevingspartners voor een concrete vertaling in visie, plannen, ontwerp en realisatie. Wij werken de oplossingen in samenhang uit en beoordelen deze op kosten, risico’s, haalbaarheid en prestaties. Hiermee maken onze opdrachtgevers een afgewogen keuze met het hoogst haalbare resultaat. Zo maken wij duurzame stedelijke ontwikkeling uitvoerbaar.

Van energietransitie tot gezonde leefomgeving

Tauw helpt u bij de inrichting en transformatie van stedelijke gebieden. Onze adviseurs helpen u om de energietransitie in uw gebied vorm te geven, door samen te kijken welke duurzame energiebronnen beschikbaar zijn en op welk moment de overstap het beste kan. Onze ecologen, klimaatadviseurs en ontwerpers helpen bij een groene inrichting die de biodiversiteit verhoogt en wateroverlast en hittestress vermindert. Daar kunnen onze adviseurs gezonde leefomgeving aan bijdragen om te zorgen voor een openbare ruimte die meer bewegen aanmoedigt. Daarbij weten we hoe deze inrichting op een circulaire manier vorm krijgt.

Gerelateerde diensten stedelijke ontwikkeling

Nieuws duurzame stedelijke ontwikkeling

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten
30 april 2019

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten

Met één druk op de knop integraal en participatief de toekomst plannen? Het lijkt wellicht nog toekomstmuziek,…

Kanaleneiland weer vitaal en gezond
9 april 2019

Kanaleneiland weer vitaal en gezond

Na de jarenlange werkzaamheden van Tauw die moeten bijdragen aan het verbeteren van de openbare ruimtelijke…

Beschrijving kernkwaliteiten bijzondere landschappen Noord-Holland
25 januari 2019

Beschrijving kernkwaliteiten bijzondere landschappen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat bijzondere provinciale landschappen beschermen via de Omgevingsverordening.…

Aan de slag met duurzame stedelijke ontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Hein Veldmaat
T: +31 64 63 54 92 6
E:hein.veldmaat@tauw.com
LinkedIn