Onderzoeken en metingen

Meten, inspectie, advies

Of het nu gaat om het oplossen van knelpunten bij ruimtelijke projecten, het opstellen van saneringsplannen of het voorbereiden van uitvoeringsplannen, u kunt rekenen op de specialisten van Tauw.

Wat zit er in de bodem? Komen er beschermde diersoorten voor in een ontwikkelgebied? Is er mogelijk asbest aanwezig in een pand? Voldoen uw emissies aan de gestelde eisen? Met metingen, inspecties, dataverwerking of onderzoek geven we u zekerheid over de kwaliteit van de leefomgeving of de milieuprestatie van uw industriële of overheidsorganisatie. Als de resultaten bekend zijn, krijgt u advies. Hoe gebruikt u de resultaten het beste?

Meerwaarde door combineren

Tauw combineert verschillende meet-, advies- en inspectiewerkzaamheden. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technieken en meetinstrumentatie, zoals sensoren, drones, AR en VR. Op die manier bieden we u meerwaarde. Denk aan integrale projecten of aan langlopende en ingewikkelde procedures en vergunningstrajecten. Omdat wij ons realiseren dat metingen vaak het begin of sluitstuk zijn van een omgevingsvraagstuk, plaatsen we het uitvoeren van metingen altijd in een bredere context. Zeker meten!

Duurzame leefomgeving

We dragen bij aan een duurzamere leefomgeving. Met kennis over bijvoorbeeld de mate van bodemvervuiling, de aanwezigheid van asbest of de luchtkwaliteit onderneemt u gericht actie. Zo zorgen we samen voor een schoner milieu, een aangenamere leefomgeving en een inspirerende (ontwikkel)ruimte. Wilt u meer weten over onze werkwijze?
Bent u op zoek naar een duurzame aanpak? Vertel het ons. Wij helpen u graag.

 

Heeft u vragen over de onderzoeksdiensten van Tauw?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij adviseren u graag!