De kracht van Tauw: Integraal Ontwerp

Onze ontwerpers en adviseurs zijn specialisten op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. De kracht van ons team zit in de verbondenheid met een enorme hoeveelheid kennis vanuit verschillende vakgebieden binnen Tauw, die wij als onderdeel van de opgave kunnen inschakelen. Zo kunnen we voorin het ontwerpproces in nauwe interactie met onze collega’s inzoomen op nieuwe vraagstukken en ons ontwerpproces hierop inrichten.

Richting de uitwerking verzorgen we een zorgvuldige afstemming met de betrokken disciplines. Onze integraal ontworpen plannen geven optimaal  invulling aan de verschillende programmaonderdelen. Zo werken wij vernieuwend, op maat, passend in de omgeving en uitvoerbaar en beheersbaar.

Onze rol in projecten

De rol die wij vervullen binnen een project verschilt per opgave. Zo zijn we in staat om, naast het vervullen van de rol van hoofdontwerper, een ondersteunende rol te vervullen voor een deelaspect van een grotere opgave. Vaker zijn wij als adviseur de verbindende factor tussen verschillende (technische) disciplines, om het beste in alle betrokken partijen naar boven te halen. Ook spelen we vaak een belangrijke rol in de participatie en fungeren als klankbord voor de omgeving. 

 

Centraal

Als hoofdontwerper in een projectteam waarbij we andere vakgebieden inschakelen, ter ondersteuning van de ontwerpopgave.

 

Verbindend

Als adviseur lichten we de grote lijnen van een project uit,  stemmen deze op elkaar af en zijn het klankbord naar de klant en omgeving.

 

 

Specialistisch

Als onderdeel van een projectteam geven we invulling aan één of meerdere specifieke onderdelen van een grotere opgave.

 

Aanvullend

Als adviseur verzorgen wij mogelijk ook specialistisch advies voor een ondergeschikt planonderdeel binnen een project.

 

Verschillende fasen van de planvorming

Als ontwerpers en adviseurs worden wij in verschillende fasen van het planproces ingeschakeld. Zo kunnen wij een rol vervullen in de initiatieffase en het in kaart brengen van de opgave, maar ook een  definitief ontwerp uitwerken naar een bestekstekening in de laatste fase van het ontwerp.

Het is niet altijd op voorhand duidelijk wat precies de opgave is. Wij helpen u om deze helder in beeld te brengen. Met een kritische, analytische blik en met gebruik van GIS inventariseren we de locatie en signaleren de verbeterpunten en kansen. Samen met u kiezen we vervolgens de juiste strategie voor de aanpak en het vervolg.

Een voornemen voor (her-)ontwikkeling of herinrichting begint met het bepalen van de ambitie. Daarbij hoort het vormen van een ideaalbeeld voor de nieuwe situatie, maar ook het benoemen van concrete doelen om daar te komen. Wat moet er in ieder geval beter? Wat zijn de randvoorwaarden? En wat is wenselijk?

Een belangrijk onderdeel van het planproces is het verkrijgen van input van de gebruikers en bewoners. Zij kennen de situatie als geen ander. Wij helpen u met het verkrijgen van deze informatie en het invullen van het participatieproces, waarbij transparantie en heldere communicatie essentieel zijn.

Vanuit de inventarisatie maken wij een analyse van het plangebied en de directe omgeving. Hierbij voorzien onze specialisten feiten van een waardeoordeel. Dit resulteert in kansen en knelpunten. Het overkoepelende idee verbeelden wij in een visie. Dit vormt vervolgens de leidraad voor het maken van het ontwerp.

In lijn met de visie of het concept vertalen we alle onderdelen uit het programma van eisen naar de ruimtelijke component met de juiste maat. Deze krijgen vervolgens een plek in het ontwerp: creatieve oplossingen met oog voor gebruik, esthetiek, duurzaamheid, gezondheid en klimaat.

Het ontwerp presenteren we in kleurrijke visualisaties in 2D. Ook kunnen wij het ontwerp voorzien van sprekende 3D-visualisaties. Daarnaast is het met behulp van Virtual Reality mogelijk om een levensechte beleving van de toekomstige situatie te ervaren, al voordat de eerste schop de grond in gaat.

Bij de uitwerking van het ontwerp stellen we de toe te passen materialen en plantsoorten samen. Deze kiezen we in lijn met de visie of het concept van het ontwerp, zodat deze bijdragen aan de beoogde sfeer. Uiteraard doen onze specialisten dat met oog voor gebruik, beheer en geschiktheid voor de locatie en standplaats.

Wanneer het ontwerp akkoord is bevonden, is het zaak om het plan civieltechnisch uit te werken. Wij vertalen de werkzaamheden in een bestek, inclusief aantallen, prijzen en specifieke (technische) gegevens van materialen en beplanting.

Een project heeft vaak vele stakeholders met soms tegenstrijdige belangen. Een goed vormgegeven proces geeft ruimte aan discussie, maar met het uitgangspunt om beslissingen te nemen. Een goede procesbegeleiding is van essentieel belang voor het creëren van draagvlak en het maken van een haalbaar plan. Wij helpen u om partijen te verenigen en begeleiden het proces van begin tot eind.

Bekijk onze gerealiseerde projecten

Blogs landschap & stedenbouw

Klimaatneutraal en toch super mobiel in 2050 - Yannick Angkotta

Zoeken naar schonere vormen van mobiliteit om steden, mooi, veilig, gezond en toegankelijk te maken. Dat is een belangrijk doelstelling vanuit het Klimaatakkoord. Yannick Angkotta schetst hoe hij hier als ontwerper aan bijdraagt.

Lees verder
Hoe maak je een stad weer gezond?

Barcelona. De stad van architect Antoni Gaudí en Lionel Messi - één van mijn favoriete steden in Europa - kampt al jaren met een probleem: luchtvervuiling door autoverkeer. Dit komt niet in de laatste plaats doordat een groot deel van Barcelona, net al bijvoorbeeld New York, is gebouwd in een gridstructuur. 

Lees verder
Het veiligste plekje van Vietnam - Yannick Angkotta

Normaal gesproken ben ik een echt stadsmens. Ik houd van de drukte en de levendigheid van de stad, hier voel ik me thuis. Begin dit jaar heb ik echter een reis gemaakt door Zuidoost-Azië. De laatste dagen van deze reis heb ik doorgebracht in Hanoi, Vietnam: één van de drukste en meest chaotische steden waar ik ooit geweest ben.

Lees verder

Nieuws

Oplevering bootcampzone onder Prins Clausbrug Utrecht
20 december 2019

Oplevering bootcampzone onder Prins Clausbrug Utrecht

Deze week is het plein onder de Prins Clausbrug opgeleverd. Tauw heeft diverse ontwerpvarianten voor…

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën in Noord-Holland
22 juli 2019

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën…

Negen deelregio’s in Noord-Holland zijn bezig met de voorbereiding van een Regionale Energie Strategie…

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten
30 april 2019

Partnership Tauw en Tygron voor ruimtelijke inrichtingsprojecten

Met één druk op de knop integraal en participatief de toekomst plannen? Het lijkt wellicht nog toekomstmuziek,…

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Ellen Wilms
T: +31 62 93 66 75 9
E:ellen.wilms@tauw.com
LinkedIn
Ellen Wilms