Het zal men niet verbazen...

Dat water en bodem, als bronnen van leven, aan de basis liggen van ons bedrijf. TAUW is opgericht vanwege de toenemende behoefte aan onafhankelijk en technisch advies op het gebied van waterbeheer. Onze naam TAUW is dan ook de afkorting van Technisch Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden.

Water is onze bron

Onze eerste opdrachten waren met name gericht op waterbeheer. Wegenbouw en elektriciteit werden echter al snel aan de portefeuille toegevoegd. In de jaren die volgden zijn we gestart met het monitoren van bestaande afwateringsinstallaties en hebben we diverse opdrachten voor gemeenten aangenomen. Echter, het werk werd steeds groter. De naoorlogse wederopbouw leidde tot groei, met name in de bouw van pompstations.

Door de verwoestende overstroming in de kustgebieden van Nederland, lag de ontwikkeling van het bedrijf in 1953 tijdelijk stil. Echter, naarmate de industrialisatie bleef toenemen, nam ook de hoeveelheid afvalwater toe. Daarom hebben we in 1954 ons eerste laboratorium in Den Haag opgericht. Eind jaren zestig breidde TAUW zich uit en voegde het de titel 'ingenieursadviesbureau' toe aan haar portfolio, gericht op bouw, waterbouw en milieuhygiëne. Dit boven op de huidige dienstverlening. 

Europese uitbreiding

Tegen het einde van de jaren tachtig was TAUW uitgegroeid van 5 werknemers tot meer dan 125 en bleef het snel groeien. Dit voornamelijk dankzij een aanzienlijk aantal overnames. We vestigden ons in Duitsland, België en Frankrijk, en later ook in Italië en Spanje. Hiermee werd  onze Europese 'basis' gelegd. 

Meer dan 90 jaar oud...

In oktober 2018 vierden we samen met onze werknemers - met trots - onze 90ste verjaardag.

Tegenwoordig is TAUW een bedrijf in handen van de werknemers dat steunt op gedegen kennis en ervaring. Wij zijn een toonaangevend Europees milieuadviesbureau, dat milieutechniek en adviesdiensten levert aan zowel de publieke als de private sector.