Idee

Een industriële locatie wilt u op een kostenefficiënte manier sluiten en waardevolle grond achterlaten. TAUW creëert samen met uw organisatie een aanpak die dat mogelijk maakt. We verzorgen een plan dat past binnen vergunningseisen voor sloop- en saneringswerkzaamheden, geldende milieuwetgeving, ontmantelingsprocedures voor apparatuur en andere actuele regelgeving. Tegelijkertijd ontwikkelen we een veilige en duurzame werkwijze, waarmee we afval beperken en hergebruiken en vergaande veiligheidsprocedures inrichten. Op die manier creëren we zoveel mogelijk waarde voor u als opdrachtgever. 
 

Ontwerp 

Met de benodigde plannen en vergunningen vertalen we uw wensen naar een concreet ontwerp voor de sloop- en saneringswerkzaamheden. Hierbij bepalen we gezamenlijk de technische uitvoering, krijgt u inzicht in de kosten en betrekken we eventuele uitvoerende partners. TAUW kan u daarbij ook procesmatig ondersteunen, door het volledige aanbestedingstraject en de gunning van de contracten te verzorgen, vanuit uw ambities en uitgangspunten. Het doel is het samenstellen van een heldere, flexibele organisatie. Met korte lijnen en duidelijke communicatie, zodat we efficiënt werken en snel op de actuele ontwikkelingen en vragen inspelen.

Realisatie 

De gedegen voorbereiding komt samen in een kostenefficiënte uitvoering. TAUW ondersteunt u in deze fase met (specialistische) werkzaamheden, zoals werkzaamheden in de bodeminfrastructuur en sanering van asbest of bodemverontreinigingTegelijkertijd zorgen onze projectmanagers voor optimale procesbegeleiding. Met de inrichting van een helder werkproces, bewaking van kosten en planning en goede communicatie met stakeholders en bevoegd gezag. Zo stimuleren we samenwerking tussen u als opdrachtgever, uitvoerende partijen én de omgeving. En werken we gezamenlijk naar een verantwoorde en duurzame afronding.  

Een selectie van onze diensten voor het beëindigen of slopen van een industriële locatie: 

Kracht van TAUW 

TAUW combineert kennis van actuele wetgevingHSE/compliance en vergunningen (bekijk onze capability statement) met diepgaande kennis van de bodem, milieu en veiligheid. We brengen deze werkvelden samen in één team dat naast uw organisatie staat. Zo zijn we een partner die strategisch meedenkt en u in alle fases van uw project de zorg uit handen neemt. Werken met TAUW draagt bij aan het behalen van de volgende strategische doelen van uw industriële locatie: 

  1. het borgen van de milieuruimte, nu en in de toekomst; 
  2. het nuttig omgaan met water en grondstoffen; 
  3. een toekomst- en klimaatbestendig gebouw en bedrijfsterrein; 
  4. het zorgvuldig omgaan met de omgeving.  

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Annette Haselhoff

+31 62 04 02 55 0  

Stuur mij een mail

 

 

Overige fases van industriële locatieontwikkeling

Starten van een bedrijfslocatie

Het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige industriële locatie is een complexe opgave. Het vraagt optimale balans tussen ambities, mogelijkheden en kosten, binnen ingewikkelde wet- en regelgeving. TAUW is een ervaren partner die u helpt de juiste keuzes te maken op het juiste moment en u ondersteunt vanaf het eerste idee, tot ontwerp en realisatie.  

Lees meer

Optimaliseren van een bedrijfslocatie

Toekomstbestendig ondernemen vraagt continue optimalisatie van uw industriële locatie en/of uw processen. Door tijdig te investeren in vernieuwende technologie, verduurzaming van processen en waardevolle samenwerkingen voorkomt u risico’s en behoudt u uw bestaansrecht. Ook als de markt snel verandertTAUW ondersteunt u daarbij. Wij begeleiden organisaties in het gehele optimalisatieproces. Van het signaleren van kansen, tot het ontwerpen en realiseren van uw projecten.          

Lees meer

 

Projectreferenties industriële locatieontwikkeling

Heeft u een vraag over het sluiten van een bedrijfslocatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.