Omgevingswet voor bedrijven

Omdat de Omgevingswet gevolgen heeft voor uw (toekomstige) bedrijfsvoering is het belangrijk om ze tijdig te adresseren en actie te ondernemen. Lees hier meer over de kansen en uitdagingen die de wet uw bedrijf biedt en welke uitdagingen voor u van toepassing zijn, zoals: welke invloed heeft de wet bijvoorbeeld op uw bedrijfsvoering, wanneer moeten specifieke vergunningen worden aangevraagd en hoe werkt de onlosmakelijkheid die vervalt?

Lees meer

Omgevingswet voor provincies en gemeenten

De Omgevingswet vraagt van provincies om een omgevingsvisie en omgevingsverordening op te stellen en van gemeentes om een omgevingsvisie en omgevingsplan te maken. Daarnaast kan een provincie of gemeente hun ambities uit de omgevingsvisie vertalen in concrete acties in een programma. Ook bij de uitvoering van projecten komt door de Omgevingswet meer nadruk te liggen op integraal afwegen en werken. TAUW helpt provincies en gemeentes hierbij.

Lees meer

Omgevingswet voor waterschappen en Rijkswaterstaat

De Omgevingswet verandert een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor ruimtelijke ontwikkelingen, versterking en aanleg van dijken, kunstwerken, natuur- en recreatiegebieden. De integrale benadering van de Omgevingswet is een aanleiding om het waterbeheer intensiever af te stemmen om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Er komt daardoor ook meer nadruk te liggen op participatie.

Lees meer

 

Hoe bereidt u zich voor op de Omgevingswet?

Decentrale overheden en bedrijven staan voor de uitdaging om zich voor te bereiden op de implementatie van de Omgevingswet. Hoe groot de impact is en welke gevolgen dit heeft, verschilt per instantie en bedrijf. Daarom is maatwerk noodzakelijk!

De experts van Tauw helpen u duidelijkheid te verkrijgen in de (impact van de) veranderingen en ondersteunen nu al met concreet advies en een integrale aanpak.

Onze adviseurs Mark in 't Veld en Rosalie Geerlinks gaan in onze podcast (zie mediabestand) terug naar de basis: wat is de Omgevingswet en wat betekent het voor overheden en bedrijven?

Nieuws en actualiteiten

22 maart 2023 | Nieuws

Motie Eerste Kamer: gemeentes zorg voor milieueffectrapport bij omgevingsvisie en omgevingsplan

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Eerste Kamer stemde hier 14 maart mee in. Daar zijn enkele moties bij aangenomen. Eén van die moties (Kluit c.s.) roept op dat gemeenten zorgen voor…

15 maart 2023 | Nieuws

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024: TAUW is er klaar voor!

Eindelijk is het zover. Na zes keer uitstel zal de Omgevingswet dan eindelijk volgend jaar, per 1 januari 2024, ingaan. De Eerste Kamer nam de wet al in 2016 aan, maar de invoering werd meerdere keren…

15 februari 2023

PlanMER voor Omgevingsvisie Eindhoven

Lees verder...
30 januari 2023

Succesvolle TAUW masterclass Omgevingswet voor industriële bedrijven

Lees verder...
1 februari 2022

Winnaars 'Gouden Sleutel tot de Omgevingswet' 2021 bekend!

Lees verder...

Heeft u vragen over de omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.