Omgevingswet voor bedrijven

Omdat de Omgevingswet gevolgen heeft voor uw (toekomstige) bedrijfsvoering is het belangrijk om ze tijdig te adresseren en actie te ondernemen. Lees hier meer over de kansen en uitdagingen die de wet uw bedrijf biedt en welke uitdagingen voor u van toepassing zijn, zoals: welke invloed heeft de wet bijvoorbeeld op uw bedrijfsvoering, wanneer moeten specifieke vergunningen worden aangevraagd en hoe werkt de onlosmakelijkheid die vervalt?

Lees meer

Omgevingswet voor provincies en gemeenten

De Omgevingswet vraagt van provincies om een omgevingsvisie en omgevingsverordening op te stellen en van gemeentes om een omgevingsvisie en omgevingsplan te maken. Daarnaast kan een provincie of gemeente hun ambities uit de omgevingsvisie vertalen in concrete acties in een programma. Ook bij de uitvoering van projecten komt door de Omgevingswet meer nadruk te liggen op integraal afwegen en werken. TAUW helpt provincies en gemeentes hierbij.

Lees meer

Omgevingswet voor waterschappen en Rijkswaterstaat

De Omgevingswet verandert een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor ruimtelijke ontwikkelingen, versterking en aanleg van dijken, kunstwerken, natuur- en recreatiegebieden. De integrale benadering van de Omgevingswet is een aanleiding om het waterbeheer intensiever af te stemmen om maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Er komt daardoor ook meer nadruk te liggen op participatie.

Lees meer

 

Blogs omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet: wat verandert er voor u?

22 november 2023 

Eenvoudig beter met de Omgevingswet?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet inwerking. Een wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Doel van de omgevingswet is om processen te vereenvoudigen en versnellen, aldus de bedenkers. Maar is het ook een grote verbetering? ..

Heeft u vragen over de omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.