Veel organisaties willen ‘meer doen met data’

Maar nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, en het is een uitdaging om dit optimaal te benutten zonder te verdwalen in de eindeloze mogelijkheden. Met data kun je je keuzes en doelstellingen sturen, beheren en monitoren. TAUW kan helpen om dit zo goed mogelijk te doen. Wij adviseren op een gestructureerde manier over programma van eisen, werkprocessen, waardevolle koppelingen en in- en externe communicatie. Zo maken wij datagedreven werken mogelijk.

Onze professionals zijn perfect op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en weten met digitale tools meerwaarde te bieden bij de beantwoording van actuele vraagstukken. Met bestaande en nieuwe data kan de feitelijke opgave beter inzichtelijk worden gemaakt door potentiële oplossingen levensecht te visualiseren. Met voorspellende algoritmen wordt sturing en monitoring mogelijk. Hierdoor kunnen organisaties slimmer en efficiënter bijdragen aan de uitdagingen waar zij voor staan.

Deze manier van werken zorgt er voor dat we:

  • opdrachtgevers beter en sneller digitaal bedienen; 
  • de data breed toepasbaar maken (van visualisatie tot interpretatie tot sturing); 
  • de digitale samenwerking met onze opdrachtgevers versterken door samenwerkingsplatforms en datasets;  
  • onze opdrachtgevers volledig nieuwe diensten aanreiken die aansluiten bij hun (nieuwe) behoefte.  

 

We halen de beste antwoorden uit data

Digitale transformatie kent veel mogelijkheden. Van automatisering, data optimalisatie en digitalisatie zoals Artificial Intelligence (AI) tot aan een omschakeling van een organisatie die met nieuwe digitale mogelijkheden beter wil inspelen op de behoeftes van de klant. 

Onze toegewijde professionals met een specialisatie in vraagstukken over bodem, water en ecosystemen kennen de veranderende klantvraag en bieden betekenisvolle oplossingen door sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen. Wij geven onafhankelijk advies om samen met onze opdrachtgevers de juiste antwoorden uit data te halen.

 

 

De waarde van data

Veel van onze opdrachtgevers hebben ambities en doelen geformuleerd die bijdragen aan hun eigen digitale transformatie. Ze zien dat hun stakeholders zoals omwonenden, aandeelhouders en investeerders assertiever worden en meer, betere communicatie eisen. Door de integraliteit van vraagstukken neemt de complexiteit toe. Zo gaat een project over de herinrichting van een stedelijk gebied niet alleen over het klimaat, ook de energietransitie en biodiversiteit zijn hier een onmisbaar onderdeel van het vraagstuk. Door integrale processen te optimaliseren dragen we gezamenlijk bij aan een oplossing voor het tekort aan drinkwater, grondstoffen en elektriciteit. Daarnaast blijft de behoefte om goedkoper, sneller en vooral slimmer te werken groot en moet besluitvorming transparant(er) zijn. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van het datastelsel van de Omgevingswet. 

 

 

Onze datagedreven oplossingen en mensen   

Veel organisaties zijn zich bewust van de noodzaak om digitaal te transformeren. TAUW biedt Data Consultancy om die ambities te vertalen naar operationele veranderingen. Het is ons doel om organisaties te helpen om meer en beter met data te werken. Wij combineren onze domeinkennis – van bijvoorbeeld waterschappen, lokale overheden en industrie – met onze kennis en expertise van data om u te helpen uw doelen en ambities op het gebied van de digitale transformatie te realiseren. 

Om onze klanten te ondersteunen in alle elementen van hun eigen digitale transformatie en om invulling te geven aan nieuwe behoeftes en verwachtingen van overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders bieden wij een scala aan dataproducten en -diensten. Van datacollectie, opschoning en verrijking van data tot aan informatie en advies op maat. Door in onze TAUW Open Innovation Hub samen met onze stakeholders en klanten nieuwe digitale ideeën en concepten te ontwikkelen, zorgen we voor vooruitstrevende kennis en uiteindelijk diensten die direct toepasbaar zijn. 

Zo helpen we een havenbedrijf met het ontvangen en verwerken van de data van alle leveranciers, optimaliseren we de Data Flow Chain van een Waterschap ter voorbereiding van datagedreven werken, bouwen we dashboards om gemeenten snel inzicht te geven in thematische data, ondersteunen we bedrijven bij snelle ontwikkeling van digitale ideeën, ontwikkelen we zelf nieuwe datagedreven diensten en experimenteren we met technologieën en met nieuwe business- en verdienmodellen. We geven samen met onze klanten anders, beter en efficiënter invulling aan nieuwe behoeften. 

 

Onze dienstverlening op het gebied van Digital Transformation

Dataproducten en -diensten

Om het bedrijfsleven en overheidsinstanties te ondersteunen in hun digitale transitie bieden we een scala aan dataproducten en -diensten. Het helpt organisaties bij het nemen van strategische beslissingen. Met gestructureerde data kan een provincie of gemeente haar beleid aanscherpen.

Lees meer

TAUW Open Innovation Hub

De TAUW Open Innovation Hub (TOIH) is een omgeving waarin we nieuwe digitale ideeën en concepten ontdekken en ontwikkelen. Van idee naar schaalbare en implementeerbare oplossing. Met onze TOIH zetten we letterlijk en figuurlijk de deuren open voor iedereen, zoals nieuwe en bestaande klanten, partners, startups en studenten, die behoefte heeft aan professionele en gestructureerde ontwikkeling van een (digitaal) idee. Zo maken wij onze klanten met nieuwe diensten en betere werkprocessen klaar voor de toekomst.

Lees meer

 

Lees onze blogs over Digital Transformation

Regelmatig schrijven onze adviseurs blogartikelen gerelateerd aan digitale transformatie waarin ze vertellen over hun nieuwste projecten, bijzondere inzichten en ervaringen en ze delen hun visie over interessante ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie.  

Bekijk alle blogartikelen

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van Digital Transformation

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.