Vraagstukken binnen de Energietransitie

Transitievisie warmte

Gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. In deze visie staat kort gezegd: welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en met welke duurzame bronnen de wijken verwarmd kunnen worden? Het komen tot de transitievisie warmte vraagt om inhoudelijke kennis van de verschillende warmtebronnen en een goed doordacht proces waarin samen met verschillende stakeholders nagedacht kan worden over de mogelijkheden. TAUW heeft deze kennis en procesbegeleiding in huis.

Lees meer  Samen van Start sessie

Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij

In een transitievisie warmte stelt de gemeente vast wat de passende aardgasvrij-opties voor wijken en buurten zijn. En welke er vóor 2030 van het aardgas af kunnen. Voor deze wijken is de volgende stap het maken van een wijkuitvoeringsplan. Ook bewonersinitiatieven, zoals energiecoöperaties, nemen steeds vaker het heft in eigen hand en willen een plan maken om hun buurt of wijk aardgasvrij te maken. Op een manier en in een tempo dat bij de buurt past. TAUW ondersteunt haar opdrachtgevers hierbij, door middel van een participatieve aanpak.

Lees meer

Ruimtelijke inpassing wind- & zonne-energie (RES)

Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken in welke gebieden zij het best duurzame energie kunnen opwekken om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vergt een zorgvuldig afwegingsproces van overheden, samen met stakeholders, initiatiefnemers en bewoners. Elke energieregio dient op 1 juli 2021 een RES (Regionale Energie Strategie) gereed te hebben.

Lees meer

 

Lokaal Energieprogramma

Zijn er in uw gemeente locaties voor grootschalige opwekking van duurzame energie aangewezen in de Regionale Energiestrategie (RES)? Dan moet u in 2025 voor deze locaties een omgevingsvergunning kunnen afgeven aan een ontwikkelaar of energiecoöperatie. Heeft u wijken of andere gebieden in de Transitievisie Warmte aangewezen om daar aan de slag te gaan met de verduurzaming om zo het aardgasverbruik te verminderen? Misschien bent u al met de concrete uitwerking daarvan bezig in Wijkuitvoeringsplannen. Om zonne- en windenergie en duurzame warmte voor gebouwen te realiseren, moeten ze een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente. Dit verwerkt u in een lokaal energieprogramma.

Lees meer

 

 

Infographic - De route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

Wat is voor zowel regionaal (RES regio's) als lokaal niveau (gemeentes & wijken) de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving? Wij hebben het voor u - per niveau - op een rij gezet in onderstaande infographic. 

Download de infographic

Contracteren & aanbesteden 

Door een diversiteit aan belangen en partijen is het organiseren van de energietransitie voor gemeenten een complexe opgave.

Voor de warmtetransitie is er een specifieke vraag weggelegd voor contracteren en aanbesteding. Hoe leg je de productie, transport en levering van warmte contractueel vast? En welke partijen heb je hierbij nodig?

Wilt u hierin worden begeleid? Tauw kan u ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van contractuele processen.

 

 

 

De grote uitdaging voor gemeentes

Gemeenten hebben de opdracht gekregen om in 2021 in samenwerking met stakeholders (zoals bewoners, bedrijven, netbeheerders, etc) een transitievisie warmte klaar te hebben.In deze transitievisie moet worden omschreven wanneer welke wijk van het gas af gaat en met welke duurzame bronnen deze worden verwarmd.

Heeft u deze visie nog niet ontwikkeld? De specialisten van Tauw kunnen u hierin ondersteunen. Als eerste stap naar een transitievisie, organiseren wij Samen van Start-sessies. Tijdens de sessies werken we volgens de principes van de Leidraad en maken we gebruik van de startanalyse, aangevuld met lokale data. 

Wij kunnen u op interactieve wijze ondersteunen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. Wanneer u de transitievisie gereed heeft, is de volgende stap het opstellen van een wijkuitvoeringsplan per wijk of dorp in de omgeving.

In deze tijd van corona voeren wij digitale Samen van Start-sesses uit, zodat uw gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte klaar heeft liggen.

 

Projectreferenties Energietransitie

Aan de slag met de energietransitie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.