Whitepaper: het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie (NIEUW)

De afgelopen periode bent u als gemeente intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. De visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving in de gemeente overgaat van fossiele brandstoffen op een vorm van duurzame energie. Met als belangrijkste doel het terugdringen van de CO2-uitstoot tot CO2-neutraal in 2050. Nu de visie is vastgesteld is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het (Wijk)Uitvoeringsplan. Hoe maakt u dit samen met alle betrokkenen tot een succes? Lees er meer over in ons whitepaper! Vraag hem aan via onderstaande button. 

 Whitepaper aanvragen 

 

Vraagstukken op het gebied van de Energietransitie

Transitievisie warmte

Gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. In deze visie staat kort gezegd: welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en met welke duurzame bronnen de wijken verwarmd kunnen worden? Het komen tot de transitievisie warmte vraagt om inhoudelijke kennis van de verschillende warmtebronnen en een goed doordacht proces waarin samen met verschillende stakeholders nagedacht kan worden over de mogelijkheden. TAUW heeft deze kennis en procesbegeleiding in huis.

Lees meer

Wijkuitvoeringsplannen aardgasvrij

In een transitievisie warmte stelt de gemeente vast wat de passende aardgasvrij-opties voor wijken en buurten zijn. En welke er vóor 2030 van het aardgas af kunnen. Voor deze wijken is de volgende stap het maken van een wijkuitvoeringsplan. Ook bewonersinitiatieven, zoals energiecoöperaties, nemen steeds vaker het heft in eigen hand en willen een plan maken om hun buurt of wijk aardgasvrij te maken. Op een manier en in een tempo dat bij de buurt past. TAUW ondersteunt haar opdrachtgevers hierbij, door middel van een participatieve aanpak.

Lees meer

Ruimtelijke inpassing wind- & zonne-energie (RES)

Dertig energieregio’s in Nederland onderzoeken in welke gebieden zij het best duurzame energie kunnen opwekken om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit vergt een zorgvuldig afwegingsproces van overheden, samen met stakeholders, initiatiefnemers en bewoners. Elke energieregio dient op 1 juli 2021 een RES (Regionale Energie Strategie) gereed te hebben.

Lees meer

Lokaal Energieprogramma

Zijn er in uw gemeente locaties voor grootschalige opwekking van duurzame energie aangewezen in de Regionale Energiestrategie (RES)? Dan moet u in 2025 voor deze locaties een omgevingsvergunning kunnen afgeven aan een ontwikkelaar of energiecoöperatie. Heeft u wijken of andere gebieden in de Transitievisie Warmte aangewezen om daar aan de slag te gaan met de verduurzaming om zo het aardgasverbruik te verminderen? Misschien bent u al met de concrete uitwerking daarvan bezig in Wijkuitvoeringsplannen. Om zonne- en windenergie en duurzame warmte voor gebouwen te realiseren, moeten ze een plek krijgen in het omgevingsbeleid van de gemeente. Dit verwerkt u in een lokaal energieprogramma.

Lees meer

 

Projectreferenties Energietransitie

Nieuws op het gebied van de Energietransitie

14 februari 2022 | Nieuws

Webinar ‘Van visie naar uitvoering in de warmtetransitie’ een groot succes

Op 25 januari 2022 organiseerde TAUW in samenwerking met Duurzaam Gebouwd het webinar ‘Van visie naar uitvoering: de volgende stap in de warmtetransitie’. Zo’n 40 deelnemers werden meegenomen in de ervaringen…

2 februari 2022 | Nieuws

Whitepaper 'Het (Wijk)Uitvoeringsplan, de volgende stap in de Warmtetransitie' gepubliceerd

De afgelopen periode bent u als gemeente intensief bezig geweest met het proces om te komen tot een Transitievisie Warmte. De visie omschrijft op welke manier en volgens welke planning de gebouwde omgeving…

30 januari 2022

Oost Gelre kijkt bij vaststelling transitievisie warmte direct…

Lees verder...
16 december 2021

TAUW ondersteunt bij de aanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken…

Lees verder...
23 februari 2021

(Wijk)uitvoeringsplan: de volgende stap naar aardgasvrij

Lees verder...

Aan de slag met de energietransitie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.