Aanpak

De centraal gestelde klantvraag wordt via Systems Engineering op een gestructureerde manier ‘afgepeld’: van grof naar fijn. Vervolgens wordt dit uitgewerkt tot een breed gedragen, integrale oplossing die aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen van de klant (verificatie en validatie).

Oplossingsruimte

TAUW ondersteunt opdrachtgevers bij de inventarisatie van de klanteneisenspecificatie (KES). Deze vertalen we naar een vraagspecificatie met systeem-, product- (VSE/VS1) en proceseisen (VSP/VS2). Ook geven we actief feedback over de risico’s en kansen bij het (functioneel) specificeren van de ‘oplossingsruimte’. Dat is de ruimte die een opdrachtnemer binnen de gestelde eisen krijgt om innovatieve ideeën en efficiënte werkwijzen toe te passen. Het gewenste eindproduct wordt altijd geborgd tegen de beste prijskwaliteitverhouding. We creëren een win-win situatie voor alle partijen: dat is onze toegevoegde waarde!

Binnen Systems Engineering adviseert TAUW over:

  • Het innovatief invullen van de oplossingsruimte
  • Het aantoonbaar maken van ontwerpkeuzes
  • Beheersen van raakvlakken en complexiteit

TAUW maakt gebruik van betrouwbare software (bijvoorbeeld Relatics). Het zijn echter onze adviseurs die het verschil maken. Met behulp van Systems Engineering begeleiden zij de uitvoering van steeds complexer wordende multidisciplinaire projecten en brengen deze tot een goed einde.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Mervyn Suurmond

  +31 61 16 47 91 9

  Stuur mij een mail

BIM

TAUW maakt binnen Systems Engineering projecten veelvuldig gebruik van BIM (Building Information Modeling). BIM is een centraal informatiemodel waarin alle informatie van een project wordt beheerd. Van informatie over het bouwwerk tot informatie over de omgeving en het projectproces. Eén van de voordelen van BIM is dat informatie gedurende de gehele levensduur van een bouwwerk beschikbaar blijft en niet verloren gaat. BIM staat voor een geïntegreerd proces waarin alle betrokken disciplines met dezelfde, actuele informatie werken. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking en afstemming waardoor er minder faalkosten ontstaan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.