Idee

Een toekomstbestendige locatieontwikkeling begint met een idee dat past binnen de omgevingsplannen en kansrijk is in vergunningstrajecten. Wij voeren alle benodigde (milieukundige) onderzoeken uit en gebruiken state-of-the-art datagestuurde modellen om kansen en risico’s van uw locatie snel te signaleren. Al die kennis brengen we samen in één geïntegreerd, duurzaam en kosteneffectief ontwikkelplan voor een passende locatie. Daarmee vergroten we samen de kans op succesvolle vergunningsaanvragen, zorgen we voor lagere ontwikkelkosten en weet u zeker dat ieder (kostbaar) onderzoek vakkundig wordt uitgevoerd.

Ontwerp

Heeft uw project de benodigde vergunningen verkregen, dan vertalen we het ontwikkelplan naar een ontwerp op maat, al dan niet met partners. Hierin visualiseren we uw project, adviseren in technische keuzes en verzorgen een gedegen Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G). Daarnaast optimaliseren we het proces, door het samenstellen van een heldere en flexibele organisatie en strategische contractvorming met deskundige uitvoerders. Zo creëren we een samenwerking waarin de lijnen kort zijn, snel bijgestuurd kan worden en de kosten zo voorspelbaar mogelijk zijn.

Realisatie

Een succesvolle realisatie betekent een kostenefficiënte uitvoering. Om dat mogelijk te maken zorgen de projectmanagers van TAUW voor een optimale procesbegeleiding en toezicht op de uitvoerende aannemer. Dat betekent enerzijds dat we een helder werkproces inrichten, met duidelijke communicatiestructuren en een strakke planning die we goed bewaken. Anderzijds ondersteunen en adviseren we uw organisatie in bijvoorbeeld de communicatie met stakeholders en de omgeving. Op die manier werken we samen een aan optimale realisatie van uw ideale locatie.

Een selectie van onze diensten voor het starten van een industriële locatie:

Kracht van TAUW

TAUW combineert kennis van actuele wetgevingHSE/compliance en vergunningen (bekijk onze capability statement) met diepgaande kennis van de bodem, milieu en veiligheid. We brengen deze werkvelden samen in één team dat naast uw organisatie staat. Zo zijn we een partner die strategisch meedenkt en u in alle fases van uw project de zorg uit handen neemt. Werken met TAUW draagt bij aan het behalen van de volgende strategische doelen van uw industriële locatie: 

  • het borgen van de milieuruimte, nu en in de toekomst; 
  • het nuttig omgaan met water en grondstoffen; 
  • een toekomst- en klimaatbestendig gebouw en bedrijfsterrein; 
  • het zorgvuldig omgaan met de omgeving.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Annette Haselhoff

+31 62 04 02 55 0  

Stuur mij een mail

 

 

De volgende fases in industriële locatieontwikkeling

Optimaliseren van een bedrijfslocatie

Toekomstbestendig ondernemen vraagt continue optimalisatie van uw industriële locatie en/of uw processen. Door tijdig te investeren in vernieuwende technologie, verduurzaming van processen en waardevolle samenwerkingen voorkomt u risico’s en behoudt u uw bestaansrecht. Ook als de markt snel verandertTAUW ondersteunt u daarbij. Wij begeleiden organisaties in het gehele optimalisatieproces. Van het signaleren van kansen, tot het ontwerpen en realiseren van uw projecten.          

Lees meer

Sluiten van een bedrijfslocatie

Het beëindigen van industriële activiteiten of het slopen van een industriële locatie vergt een vakkundige aanpakEen aanpak die zorgt voor een (milieu)verantwoorde en duurzame afrondingop kostenefficiënte wijze en binnen passende wet- en regelgeving. Met minimale resterende verplichtingen en maximale waarde van de locatie als gevolg. TAUW helpt u deze aanpak vorm te geven, door u inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen en te ontzorgen tijdens het gehele proces.

Lees meer

 

Projectreferenties industriële locatieontwikkeling

Heeft u een vraag over het starten van een bedrijfslocatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.