Bundeling van wetten verbetert de besluitvorming

De bedoeling van deze bundeling is: meer overzicht, kortere procedures en minder regels. De samenhangende benadering zorgt straks voor betere en snellere besluitvorming. De nieuwe Omgevingswet sluit aan bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:

  • integraal werken en afwegen
  • streven naar een gezonde leefomgeving
  • zorgen voor goede participatie
  • en de digitalisering van plannen en informatie.

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet is er veel behoefte aan kennis. Vervolgens moet de kennis ook worden vertaald naar concrete, innovatieve toepassingen. Als expert op het gebied van de fysieke leefomgeving helpen we iedere organisatie die hier mee te maken heeft. Bij ons zijn alle specialisaties intern vertegenwoordigd. We bieden een integrale en duurzame aanpak om hier op te anticiperen.

De werkzaamheden van Tauw omtrent de Omgevingswet

Tauw ondersteunt industriële bedrijven en overheidsinstanties rondom het uitwerken van:

  • omgevingsvisies
  • omgevingsplannen
  • leefomgevingsthema’s
  • beleidsvisies.

Daarnaast zijn we betrokken bij programma’s zodat maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen werken met deze wet. 

Verandering in het systeem van omgevingsrecht 

Met de invoering van de Nieuwe Omgevingswet verandert het systeem omtrent omgevingsrecht. Daardoor zullen veel praktische zaken rondom vergunningaanvragen en -verlening gaan wijzigen. Termijnen, fasering en onderzoeksverplichtingen worden geharmoniseerd en waar mogelijk aangescherpt of teruggebracht. 


Nieuwe strategische instrumenten

De Nieuwe Omgevingswet biedt straks een aantal nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Voor met name overheden en industriële bedrijven heeft de wetswijziging veel voeten in de aarde.

Tauw helpt klanten met ‘nieuwe’ leefomgevingsthema’s zoals gezondheid, klimaatadaptatie en integrale afwegingen. Daarnaast informeren en discussiëren wij met onze relaties op verschillende bijeenkomsten over de gevolgen voor hun werkwijze of producten.

 

Omgevingswet: Wat kan Tauw voor u betekenen?

De Omgevingswet is er op gericht verschillende thema’s in de fysieke leefomgeving in samenhang te benaderen. Enkele van deze thema’s zijn een gezonde leefomgeving en klimaat. Wat hebben deze nou met de Omgevingswet te maken? Lees hier meer.

Gezonde leefomgeving

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Naast milieukwaliteit kijken we dan ook voornamelijk naar hoe gezond gedrag bevorderd kan worden en welke bijdrage een plan hierop levert. Een gezondheidsparagraaf slaat een brug tussen het ruimtelijk en sociaal domein en kijkt naar onder meer sociale veiligheid en kwaliteit, ruimte voor beweging, groen, voorzieningen en verkeersveiligheid.

Meer informatie?

Klimaatadaptatie

De integrale omgevingsvisie waar kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat, geeft ruimte om invulling te geven aan de ambities voor klimaatadaptatie. Onze bijdrage is doelgericht en inspirerend.

Meer informatie?

Anticiperen op veranderingen

Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving voor uw organisatie? Dat roept dit wellicht veel vragen op. Vragen die te maken hebben met bouwen, milieu, water, ecologie en nog veel meer. Ons adviesbureau helpt organisaties om zich voor te bereiden of te anticiperen op de komende veranderingen. Ons Omgevingswet-team is bekend met alle facetten en veelheid aan thema’s en kan u daarom gedegen ondersteunen in de opmaat naar de wet. 

Wij bieden handvatten, adviseren of organiseren een bijeenkomst op maat voor uw medewerkers en partners. Iedere organisatie en situatie is uniek. Wij zijn voorbereid en denken graag met u mee. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bespreek uw situatie met onze adviseur Omgevingswet en ontdek hoe wij u kunnen ontzorgen. 

 

 

 

Blogs over de Omgevingswet

Actualiteiten omtrent de Omgevingswet

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën in Noord-Holland
22 juli 2019

Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën…

Negen deelregio’s in Noord-Holland zijn bezig met de voorbereiding van een Regionale Energie Strategie…

Tauw-project ‘Herinrichting Diever’ wint Gouden Sleutel tot Omgevingswet
20 mei 2019

Tauw-project ‘Herinrichting Diever’ wint Gouden Sleutel tot Omgevingswet

Tauw, Movares, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben onder begeleiding van De Bouwcampus de handen…

De Gouden Sleutel tot de Omgevingswet: projecten genomineerd
23 april 2019

De Gouden Sleutel tot de Omgevingswet: projecten genomineerd

Bij Tauw zijn we nadrukkelijk bezig met het afstemmen van onze projectorganisatie op de komst van de…

Kunnen wij u helpen met de Omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Joost de Jong
T: +31 61 10 78 42 9
E:joost.dejong@tauw.com
LinkedIn
Joost de Jong