Bundeling verbetert besluitvorming

De bedoeling van deze bundeling is: meer overzicht, kortere procedures en minder regels. De samenhangende benadering zorgt straks voor betere en snellere besluitvorming. De Omgevingswet sluit aan bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals integraal werken en afwegen, streven naar een gezonde leefomgeving, zorgen voor goede participatie en de digitalisering van plannen en informatie.

Door de komst van de nieuwe Omgevingswet is er veel behoefte aan kennis. Vervolgens moet de kennis ook worden vertaald naar concrete, innovatieve toepassingen. Als expert op het gebied van de fysieke leefomgeving helpen we iedere organisatie die hier mee te maken heeft. Bij ons zijn alle specialisaties intern vertegenwoordigd. We bieden een integrale en duurzame aanpak om hier op te anticiperen.

Nieuwe strategische instrumenten

We inspireren en ondersteunen rondom het uitwerken van omgevingsvisies, omgevingsplannen, leefomgevingsthema’s en beleidsvisies. Ook zijn we betrokken bij programma’s zodat maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen werken met deze wet. Als de Omgevingswet in werking treedt verandert het systeem van omgevingsrecht. Daardoor zullen ook veel praktische zaken rondom vergunningaanvragen en -verlening gaan wijzigen. Termijnen, fasering en onderzoeksverplichtingen worden geharmoniseerd en waar mogelijk aangescherpt of teruggebracht. Ook biedt de wet straks een aantal nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Met name bij overheden en industriële bedrijven heeft de wetswijziging veel voeten in de aarde. We helpen de verschillende klanten met ‘nieuwe’ leefomgevingsthema’s als gezondheid en klimaatadaptatie en integrale afwegingen. Daarnaast informeren en discussiëren wij met onze relaties op verschillende bijeenkomsten over de gevolgen voor hun werkwijze of producten.

Anticiperen op veranderingen

Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in wet- en regelgeving voor uw organisatie? Dat roept dit wellicht veel vragen op. Vragen die te maken hebben met bouwen, milieu, water, ecologie en nog veel meer. Ons adviesbureau helpt organisaties om zich voor te bereiden of te anticiperen op de komende veranderingen. Ons Omgevingswet-team is bekend met alle facetten en veelheid aan thema’s en kan u daarom gedegen ondersteunen in de opmaat naar de wet. 

Wij bieden handvatten, adviseren of organiseren een bijeenkomst op maat voor uw medewerkers en partners. Iedere organisatie en situatie is uniek. Wij zijn voorbereid en denken graag met u mee. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Bespreek uw situatie met onze adviseur Omgevingswet en ontdek hoe wij u kunnen ontzorgen. 

 

Omgevingswet: Wat kan Tauw voor u betekenen?

De Omgevingswet is er op gericht verschillende thema’s in de fysieke leefomgeving in samenhang te benaderen. Enkele van deze thema’s zijn een gezonde leefomgeving en klimaat. Wat hebben deze nou met de Omgevingswet te maken? Lees hier meer.

Gezonde leefomgeving

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Naast milieukwaliteit kijken we dan ook voornamelijk naar hoe gezond gedrag bevorderd kan worden en welke bijdrage een plan hierop levert. Een gezondheidsparagraaf slaat een brug tussen het ruimtelijk en sociaal domein en kijkt naar onder meer sociale veiligheid en kwaliteit, ruimte voor beweging, groen, voorzieningen en verkeersveiligheid.

Meer informatie?

 

Klimaatadaptatie

De integrale omgevingsvisie waar kwaliteit van de fysieke leefomgeving voorop staat, geeft ruimte om invulling te geven aan de ambities voor klimaatadaptatie. Onze bijdrage is doelgericht en inspirerend.

Meer informatie?

 

De buren breiden uit. En ik dan?

Een bestemmingsplan is niet een document dat veel mensen regelmatig openen, maar door mijn werk kom ik toch vaak bedrijven tegen die hebben gemist of ‘last minute’ erachter komen dat het bestemmingsplan gewijzigd is of wordt. En dat kan grote gevolgen hebben...

Omgevingswet & waterschappen

Werken in de geest van de Omgevingswet: Wat voor dilemma’s levert dat op bij waterschappen?

Bekijk en download de pdf.

Onze Omgevingswet projecten

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Thermometer bestuurlijke afwegingsruimte biedt handvatten bij omgevingsvisie en omgevingsplan
18 oktober 2018

Thermometer bestuurlijke afwegingsruimte biedt handvatten bij…

De Omgevingswet biedt gemeenten meer ruimte om een eigen afweging te maken over activiteiten in de fysieke…

Thermometer bestuurlijke afwegingsruimte biedt handvatten bij omgevingsvisie en omgevingsplan
23 juli 2018

Thermometer bestuurlijke afwegingsruimte biedt handvatten bij…

De Omgevingswet biedt gemeenten meer mogelijkheden om zelf keuzes te maken over de fysieke leefomgeving.…

Interactieve MER voor Omgevingsvisie provincie Utrecht
19 juli 2018

Interactieve MER voor Omgevingsvisie provincie Utrecht

De provincie Utrecht werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierbij werkt de provincie samen met Tauw aan…

Meer informatie?

Lees ook onze blogs over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Een rookvrije leefomgeving met de Omgevingswet lees meer
Moet flexibel? Kan flexibel! lees meer
Integraal, integraler of integraalst? lees meer
Museum voor bizarre verordeningen lees meer
Is de nieuwe Omgevingswet reden tot zorg? lees meer
Een betere fysieke #leefomgeving begint bij betere taal! lees meer

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Joost de Jong
T: +31 61 10 78 42 9
E:joost.dejong@tauw.com
LinkedIn
Joost de Jong