Sustainable solutions for a better environment

Tauw, Advies- en Ingenieursbureau

Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken.

Onze gebieden

We zijn gespecialiseerd op de volgende gebieden.

Voor wie wij werken

Wij zijn trots op en blij met onze klanten. Natuurlijk heeft Tauw een gevarieerde klantenkring, maar voor uw - en ons - gemak hebben we onze grootste klantgroepen onderverdeeld in  waterschappen & rijkswaterstaat, bouwbedrijven & industrie en overheden. 

Actueel

De laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame leefomgeving.

Over Tauw

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Vanuit vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië werken wij met ruim 1.000 medewerkers aan een mooie, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

1928
1933
1940
1953
1954
1968
1975
1985
1987
1997
1998
2003
2006
2018

Oprichting Tauw

Vooral de overgang van stoom- en dieselgemalen naar elektrisch aangedreven gemalen is een belangrijke drijfveer. Daarom wordt op 1 oktober 1928 in Haarlem het Technische Adviesbureau van de Unie van Waterschapsbonden opgericht. Vijf man sterk.

Water is dus de bron van het huidige Tauw. De eerste opdrachten gaan vooral over waterbeheersing, maar ook over wegconstructie en elektrificatie. In de jaren die volgen wordt het bureau ook belast met de controle van bestaande bemalingsinstallaties en opdrachten in de gemeentelijke sfeer.

Eerste reorganisatie

In 1933 vindt de eerste reorganisatie plaats. Een nieuwe maatschap met dezelfde naam krijgt drie hoofdafdelingen: Civiele techniek, Elektrotechniek/werktuigbouwkunde en Bouwkunde.

WOII

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werken er al 40 mensen bij het Technische Adviesbureau. En de wederopbouw na de oorlog zorgt voor een nog sterkere groei, met name in de gemalenbouw. Er wordt zelfs internationaal aan de weg getimmerd.

Watersnoodramp

Door de desastreuze stormramp in 1953 komen de internationale ambities in de ijskast te staan. De werkzaamheden na de ramp vragen veel extra mankracht en een scherpe focus. De maatschappelijke ontwikkelingen in en na de wederopbouw stellen steeds weer andere eisen aan de kennis en kunde.

Laboratorium

Zo neemt de industrialisatie sterk toe en daarmee het geproduceerde afvalwater. Daarom worden ook laboratoriumactiviteiten ontwikkeld, om polders en waterschappen schoon te houden. In 1954 vestigt het eerste laboratorium zich in Den Haag en een jaar later komt er een tweede bij.

nv Infra Consult

We zijn al ver in de jaren zestig. De afkorting TAUW gaat steeds vaker over de tong als de nv Infra Consult wordt opgericht. Deze volle dochter is een raadgevend ingenieursbureau voor Bouw- en Waterbouwkunde en Milieuhygiëne, voor alle opdrachten die buiten het oorspronkelijke arbeidsveld van het moederbedrijf vallen

Deventer

In 1975 wordt het nieuwe hoofdkantoor in Deventer geopend, waar het nog steeds staat.

TAUW Infra Consult bv

Als de jaren tachtig aanbreken wordt de concurrentie steeds heviger. Enkele slechte boekjaren volgen, waardoor het tijd is voor rigoureuze actie. De juridische band met de Unie van Waterschappen die al die jaren was blijven bestaan, wordt in 1985 verbroken en het bureau gaat verder onder de naam TAUW Infra Consult bv.

Participatieplan

De sterke binding met de ruim 125 medewerkers krijgt in 1987 vaste vorm in een uniek participatieplan. Zeer ambitieus voor die tijd. In combinatie met de enorme personeelsgroei blijkt het in die vorm echter niet haalbaar voor de lange termijn.

Internationale ambities

In 1997 ondernemen we een nieuwe poging met een participatieregeling en die blijkt toekomstbestendig. De participatieregeling blijft tot 2017 bestaan en wordt dan vervangen door een nieuw participatieplan. De groei exponentieel blijft doorzetten, mede door een flink aantal overnames. Daarnaast krijgen ook de internationale ambities vorm door de oprichting van een Duitse, Belgische en Franse tak.

Denkkracht voor duurzame omgevingskwaliteit

Als in 1998 alle diensten samenkomen onder de naam Tauw bv, wordt er een nieuwe koers bepaald. Het motto: denkkracht voor duurzame omgevingskwaliteit. De missie voor de komende jaren is helder: een sterk advies- en ingenieursbureau dat professionele advies-, meet- en ontwerpdiensten levert, gericht op de inrichting, verbetering en instandhouding van de fysieke omgeving, het milieu en de infrastructuur.

75 jaar Tauw

In 2003 bestaat Tauw 75 jaar. Het is groot feest, onder andere met een spraakmakende studentenprijsvraag. In datzelfde jaar wordt Tauw Laboratories verzelfstandigd om de positie op de Europese markt te versterken en de mogelijkheden tot samenwerking te vergroten, zoals met het Duitse Agrolab. En zo richt Tauw Group zich nog steeds op het verder intensiveren van samenwerking binnen het netwerk van de 22 huidige Tauw-vestigingen in zes Europese landen.

Buitenlandse groei

Tussen 2006 en 2008 groeit Tauw sterk in Duitsland door de overnames van drie bedrijven. Ook wordt in die periode PurpleBlue bv opgericht, waarin de expertise op het gebied van juridisch en financieel advies voor de omgeving wordt ondergebracht. In Spanje wordt Tauw Iberia een 100% dochter van Tauw Group, terwijl ook in België wordt uitgebreid met de overname van Eurofins Becewa

90 jaar Tauw

In 2018 bestaat Tauw 90 jaar. We kijken niet alleen naar de toekomst van Tauw, we kijken ook naar de wereld om ons heen. Tauw wil namelijk zorgen voor een goede belevings- en omgevingskwaliteit en zo bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Voor ons is dat natuurlijk gedrag. Het drijft ons, we staan er voor en het is wat Tauwers bindt.